Kritiky.cz > Horory > My Bloody Valentine (1981)

My Bloody Valentine (1981)

rp My Bloody Valentine cover.jpg
rp My Bloody Valentine cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Já věděl, proč Valentýna nesla­vím…

T.J. se po dlou­hé době vra­cí zpět do malé­ho hor­nic­ké­ho měs­teč­ka Valentine Bluffs. Z jeho návra­tu však nejsou všich­ni nad­še­ni tak, jak by si před­sta­vo­val. Kromě své­ho otce a něko­li­ka přá­tel opus­til i svou dív­ku Sarah, kte­rá mezi­tím zača­la cho­dit s jeho nej­lep­ším kama­rá­dem Axelem. Což nemů­že T.J. roz­dý­chat asi nej­víc. Právě se blí­ží sva­tý Valentýn a míst­ní omla­di­na hod­lá uspo­řá­dat pořád­nou pár­ty. Hospodský však všech­ny varu­je, aby to nedě­la­li a vzpo­mí­ná sta­rou pří­ho­du: (před jed­n­a­dva­ce­ti lety totiž došlo v dole k tragé­dii, při kte­ré zůsta­lo zava­le­no pět hor­ní­ků – jen jeden z nich to pře­žil, ovšem zbláz­nil se, zabil dva dozor­čí kte­ří na ně měli dávat pozor a pří­sa­hal pomstu kaž­dé­mu, kdo se někdy poku­sí uspo­řá­dat Valentýnskou osla­vu…). Den D se blí­ží a začnou se obje­vo­vat děsi­vá krva­vá přá­níč­ka a při­bý­vat mrt­ví. Vypadá to, že se do měs­teč­ka vrá­til Harry Warden, kte­rý chce mla­dým hor­ní­kům doká­zat, že svou hroz­bu mys­lí smr­tel­ně váž­ně…

Český název: Valentýnská pomsta
Režie: George Mihalka
Rok výro­by: 1981
Délka: 91 min
Země: Kanada
Hrají:
Paul Kelman …(Jessie „T.J.“ Hanniger)
Lori Hallier …(Sarah)
Neil Affleck …(Axel Palmer)
Keith Knight …(Hollis)
Alf Humphreys …(Howard Landers)
…a dal­ší

Už jsem o tom­to starém sla­she­ru sly­šel oprav­du dost (jak chvá­ly, tak i kri­ti­ky), přes­to jsem si jej šet­řil na „lep­ší časy“. To samé bych mohl říct i o rema­ku, ovšem dneska jsem se roz­ho­dl, že už není na co čekat a šel do něj. Těch cca deva­de­sát minut uběh­lo jako voda a poprav­dě jsem byl hod­ně pře­kva­pe­ný, cože to mno­zí pova­žu­jí za „kul­tov­ní“ zále­ži­tost. Již sami tvůr­ci řek­li, odkud čer­pa­li nápa­dy a kte­ré star­ší kous­ky se pro ně sta­li inspi­ra­cí, tak­že jde jen o dal­ší kou­sek, kte­rý se sve­zl na teh­dej­ší vlně úspě­chu. Každopádně bych nechtěl fil­mu upřít pěk­né pro­stře­dí, ve kte­rém se z  čás­ti film ode­hrá­val. Samotné doly ve mně vzbu­zu­jí spíš „odpor“ z té špí­ny a hlav­ně nebez­pe­čí, kte­ré tam dole číhá, tak­že hor­ní­kem bych se urči­tě živit nemohl. Jednou jsme byli na exkur­zi v Ostravském regi­o­nu (mimo jiné i v jed­nom dolu) a sta­či­lo mi to. Obdivuju jejich nad­še­ní z „fárá­ní“, ale já byl rád, že jsem odtam­tud vypa­dl.  Netrpím klaus­tro­fo­bií, jes­ky­ní kom­plexy mi neva­dí, ale ta pří­tom­nost metanu…No abych se vrá­til k téma­tu, pro nato­če­ní horo­ru je to však skvě­lé mís­to.

Dokonce bych chtěl tvůr­ce pochvá­lit i za vytvo­ře­nou atmo­sfé­ru, kte­rá mís­ty sku­teč­ně nabra­la ty správ­né obrát­ky a napě­tí houst­lo, jenomže se tu na můj vkus obje­vi­lo až moc nelo­gic­kých prv­ků a to pře­de­vším co se „časo­vé­ho“ vní­má­ní týká. Pokud nebyl náš hor­ník s krum­pá­čem super­man, nebo neměl boty na trys­ko­vý pohon, pros­tě neměl šan­ci všech­no stí­hat (roz­ná­šet Valentýnky, vraž­dit, chlastat – pře­sou­vat se na různá mís­ta, aby tam naa­ran­žo­val své obě­ti,…) a ješ­tě sebou tahat ten krum­páč. Tyhle do očí bijí­cí kiksy a ohrom­ně „šoku­jí­cí“ závěr sní­ži­li mé hod­no­ce­ní na prů­měr. Za urči­tých okol­nos­tí bych byl schop­ný dát tomu i víc, ale to by se k tomu nesmě­li ješ­tě při­dat ty údaj­ně „skvě­lé gore scé­ny“ (potaž­mo efek­ty).

Podotýkám, že jsem viděl UNCUT ver­zi a někte­ré mord scé­ny byly gumo­vé až běda. Samozřejmě že ne všech­ny, ovšem i těch pár mi doce­la zka­zi­lo nála­du. Naštěstí tam byla ona scé­na s prač­kou a pohled­ná Lori Hallier. Zbytek her­ců ovšem žád­ná vel­ká slá­va. Vzhledem k ote­vře­né­mu kon­ci se cel­kem divím, že na to neby­lo nato­če­né dal­ší pokra­čo­vá­ní (nebo hned něko­lik, jak býva­lo v teh­dej­ší době zvy­kem). No co už, jsem zvě­da­vý na rema­ke.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […] Posted in Recenze knih
  • Krycí jméno U.N.C.L.E. (2015)22. srpna 2015 Krycí jméno U.N.C.L.E. (2015) V letošním roce Špiónů ( Mi5, Kingsman, Spy a nepochybuji o kvalitách Spectre) je tedy Krycí jméno U.N.C.L.E bohužel nejslabším článkem. Film má solidní retro look, překrásnou módu ( […] Posted in Krátké recenze
  • Ogre (2008)6. ledna 2014 Ogre (2008) Bylo jednou jedno městečko, které aby se zachránilo před strašnou nákazou, nechalo vyvolat kletbu – tedy obra, který se jednou za rok přijde nažrat… Čtyři […] Posted in Horory
  • Lung II (2016)26. dubna 2021 Lung II (2016) Šikovný Phil Stevens po depresivní Schíze Flowers servíruje svůj druhý počin, který dost možná zapadá do stejného Universa a je to opět nepříjemná, halucinogenní a snová noční můra, která […] Posted in Krátké recenze
  • Asterix a Obelix26. ledna 2023 Asterix a Obelix Důstojná hraná adaptace komiksů o Asteixovi a jeho dobrodružstvích, která srší nápady a vtipem a Vy si připadáte, že je Vám to známé, ale i že je to určitým způsobem nové. Scénář  a […] Posted in Krátké recenze
  • City of the Dead, The (1960)9. února 2018 City of the Dead, The (1960) Klidně se může stát, že za vaší zapálenost draze zaplatíte…občas i vlastním životem! Zvláště když má na vás zálusk stará čarodějnice a její nohsledi… Nan je zapálenou […] Posted in Horory
  • #2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka30. ledna 2021 #2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějkaVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 […] Posted in Recenze komiksů
  • Zklamání, remake Demon's Souls nebude mít českou...27. října 2020 Zklamání, remake Demon's Souls nebude mít českou... Zklamání, remake Demon's Souls nebude mít českou lokalizaci, důvod specifikován nebyl. Posted in Krátké herní aktuality
  • Forest Whitaker23. července 2015 Forest Whitaker Forest Steven Whitaker (narozen 15. července 1961) je americký herec, producent a režisér. Whitaker obdržel Oscara za roli ugandského diktátora Idiho Armina ve filmu Poslední skotský král […] Posted in Profily osob
  • Jeffrey Wright22. dubna 2018 Jeffrey Wright Jeffrey Wright (* 7. prosince 1965) je americký herec, manžel herečky Carmen Ejogo. Svou kariéru zahájil v roce 1990 ve filmu Podezření. V roce 1996 ztvárnil Jean-Michel Basquiata v […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39158 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71826 KB. | 22.07.2024 - 23:09:20