Kritiky.cz > Horory > Aux yeux des vivants (2014)

Aux yeux des vivants (2014)

rp Aux yeux des vivants 2014.png
rp Aux yeux des vivants 2014.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Z tohoto průseru se trojice záškoláků jen tak lehce nevylíže…!

Z toho­to prů­se­ru se tro­ji­ce záško­lá­ků jen tak lehce nevy­lí­že…!


Trojice výrost­ků pat­ří mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky k pěk­ným gráz­lí­kům, kte­ří mají pro­blém nejen se svým cho­vá­ním, ale i absen­ce­mi ve ško­le a lum­pár­na­mi v oko­lí. Prázdniny se blí­ží a tak se roz­hod­nou, že si opět zkrá­tí vyu­čo­vá­ní a ute­čou ze ško­ly. Jejich kro­ky je ten­to­krát dove­dou až k dáv­no opuš­tě­né­mu pozem­ku, kde dnes už sto­jí jen rui­ny kdy­si cel­kem úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho stu­dia Blackwood. Zde se Victor, Tom a Dan sta­nou svěd­ky, jak podiv­ný muž v mas­ce klau­na táh­ne do skle­pe­ní jed­né z budov spou­ta­nou ženu. Přemůžou svůj strach a roz­hod­nou se vydat na prů­zkum, ale jsou odha­le­ni a jen tak tak se jim poda­ří utéct. Policie jim však jejich his­tor­ku nevě­ří (jde pře­ce o zná­mé fir­my a jejich prů­švi­hy jsou jim zná­mé). Ještě téhož veče­ra však jejich domy navští­ví nebez­peč­ný a šíle­ný host, kte­rý nemá žád­né zábra­ny a roz­pou­tá doslo­va krva­vý masa­kr…


Režie: Alexandre Bustillo, Julien Maury

Rok výro­by: 2014

Délka: 90 min

Země: Francie

Alternativní název: Among the Living

 

Hrají:

Théo Fernandez...(Victor)

Zacharie Chasseriaud...(Tom)

Damien Ferdel...(Dan)

Anne Marivin...(Julia)

Fabien Jegoudez...(Klarence)

Francis Renaud...(Isaac Faucheur)

...a dal­ší


Režisérské duo Bustillo a Maury mě doká­za­lo okouz­lit svým fil­mem Uvnitř (À l’in­té­rie­ur) a ani jejich Leatherface nebyl vylo­že­ně špat­ný, tak­že jsem samo­zřej­mě před­po­klá­dat, že i ten­to­krát neo­de­jdu zkla­ma­ný. No je ovšem prav­dou, že se ve mně při sle­do­vá­ní toho­to kous­ku dost mísi­li poci­ty a bohu­žel musím říci, že jde o dosti prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rá pro­mar­ni­la svůj poten­ci­ál. Navíc to neby­lo ani tak bru­tál­ní, jak bych od této dvo­ji­ce oče­ká­val a poprav­dě já jsem hod­ně hákli­vý na fakt, když se vět­ši­na vražd ode­hra­je mimo záběr kame­ry.

 

Přitom začá­tek fil­mu pří­jem­ně navna­dil a pova­žu­ji ho za vůbec nej­lep­ší na celém fil­mu. Trojice výrost­ků si sice mé plné sym­pa­tie nezís­ka­la, ale tak nějak jsem je svým způ­so­bem i lito­val, do jaké­ho prů­se­ru se násled­ně dosta­li. Nahý magor v klaun­ské mas­ce totiž doká­zal násled­ně vykouz­lit něko­lik bru­tál­něj­ších momen­tů, u kte­rých jsem si i pár­krát zachroch­tal bla­hem. Jen ta jeho „GPSka“ a rych­lé nale­ze­ní domů všech tří chlap­ců mi nějak nešla na rozum, stej­ně jako jeho ultra rych­lé pohy­by. Podobných nelo­gic­kých kik­sů tu však byla celá řada. A straš­ně mě štva­lo, že se vet­ší scén (mor­dů) ode­hra­je mimo záběr kamer – to už se ale opa­ku­ju.

 

Kdo si ale počká, ten se nako­nec i něja­ké­ho toho gore dočká, stej­ně jako zača­la houst­nout samot­ná atmo­sfé­ra. Konečně jeho tvůr­ci dostá­li své repu­ta­ci a horo­ro­ví nad­še­ni si při­jdou na své. Nebylo však už pří­liš poz­dě? No prů­měr­nou kva­li­tu doká­za­li zachrá­nit, ale moh­lo to být dale­ko lep­ší.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Halo 5: Guardians21. listopadu 2020 Halo 5: Guardians   Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guardians navazuje na předchozí Halo 4 a pokud nevíte, o co se jednalo, můžete si nyní za […] Posted in Retro games
  • Trpělivost4. července 2016 Trpělivost To, co ničí vaše záměry, je netrpělivost. (Moliére) Jednou jsem slyšel příběh o manželovi, který se vrátil z války s postraumatickým stresovým syndromem. Manželka s ním po jeho návratu […] Posted in Domácí rady
  • La chimera aneb magičtí lovci pokladů22. května 2024 La chimera aneb magičtí lovci pokladů Po uvedení na festivalech v Cannes a ve Varech přišel do běžné české distribuce italský film Chiméra (La chimera, 2023). Jedná se o dílo italské režisérky Alice Rohrwacher, která není v […] Posted in Filmové recenze
  • To nejlepší ze 4. festivalového dne I The Best of the fourth festival day9. května 2018 To nejlepší ze 4. festivalového dne I The Best of the fourth festival day Posted in Videa
  • Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou6. září 2017 Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomoci knížky Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou, kterou vydalo nakladatelství Fragment. Knížka je plná superhrdinů, i ti ovšem potřebují […] Posted in Recenze knih
  • Restorativní jóga – cesta ke zdraví26. června 2020 Restorativní jóga – cesta ke zdraví Cítíme se unaveně? Bolívá nás hlava, trpíme zánětem sedacího nervu, potřebujeme snížit hmotnost či získat více energie? Pomocí této užitečné publikace pronikneme do tajů  specifické odnože […] Posted in Recenze knih
  • Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spojuje, která konkrétní situace z vašeho života se promítla do filmu? Jaromír Hanzlík by ještě občas chtěl být Arturem, protože […] Posted in Rozhovory
  • 100 000 dolarů na slunci25. dubna 2022 100 000 dolarů na slunci Sto tisíc dolarů na slunci je francouzsko-italský film režiséra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adaptací románu Clauda Veillota Nous n'irons pas en Nigeria. Synopse Kdesi na […] Posted in Speciály
  • Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.1. srpna 2018 Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu. Číst romány Anttiho Tuomainena znamená zabývat se tématy lidské existence a zároveň objevovat prostředí noir detektivek. Ani jeho nejnovější kniha není výjimkou: se smrtící dávkou humoru […] Posted in Recenze knih
  • Élisa / Elisa22. července 2013 Élisa / Elisa „Přísahám ti, mami, že ho zabiju kousek po kousku. Pomalu a něžně.“ ---- Dospívající dívka Marie je sirotek: otce nikdy nepoznala, a když jí byly tři, pokusila se ji její zoufalá matka […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58426 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71848 KB. | 23.07.2024 - 13:22:40