Kritiky.cz > Horory > Pinup Dolls on Ice (2013)

Pinup Dolls on Ice (2013)

rp Pinup Dolls on Ice 28201329.jpg
rp Pinup Dolls on Ice 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další dámy na pře­říz­nu­tí. Psychopat Moe má pros­tě šťast­ný den…

Fiona, Malone, Caylin, Lauren a Vivian jsou kama­rád­ky, kte­ré žijí dosti rebel­ským živo­tem. Přestože vypa­da­jí na prv­ní pohled nevin­ně, nejdou pro ránu dale­ko, stej­ně jako jim neva­dí si při­vy­dě­lat jako striptér­ky. Nyní je ces­ta zave­de do jed­no­ho zapad­lé­ho kem­pu, přes­ně­ji řeče­no do tam­ní­ho baru, kte­rý vede jejich zná­má Joy. Hodlají se zde zdr­žet jen krát­ce, ale neod­mít­nou přá­tel­skou výpo­moc v podo­bě dráž­di­vé­ho vystou­pe­ní. Jejich plá­ny však naru­ší pří­chod psy­cho­pa­tic­ké­ho vra­ha v mon­tér­kách, kte­rý má ze vše­ho nej­ra­dě­ji mrt­vá děv­ča­ta pěk­ně nalo­že­ná do ledu. Moe nikdy s nikým nejed­nal v ruka­vič­kách a tak se brzy kemp zbar­ví do ruda…


Režie: Geoff Klein
Rok výro­by: 2013
Délka: 85 min
Země: Kanada
Hrají:
William Jarand...(Moe)
Karine Kerr...(Fiona)
Emily Crighton...(Lauren)
Melissa Mira...(Malone)
Kyla Shinkewski...(Caylin)
Jordan Mae Antoinette...(Vivian)
Suzi Lorraine...(Joy)
...a dal­ší


Když Geoff Klein nato­čil v roce 2009 svou prvo­ti­nu Bikini Girls on Ice, nedo­čkal se pří­liš vlíd­né­ho při­je­tí u divá­ků. Jeho níz­ko­roz­počto­vý sla­sher plný polo­na­hých holek v biki­nách, totiž postrá­dal vět­ši­nu „horo­ro­vých ingre­di­en­cí“, kte­rý by od toho vět­ši­na z nás čeka­la. Hrozné herec­ké výko­ny, sko­ro žád­ná naho­ta, jed­na dob­rá vraž­da a hod­ně sla­bá atmo­sfé­ra. Tohle pros­tě nemoh­lo mít šan­ci na úspěch ani omy­lem. Jak vid­no vzal si ten­to reži­sér kri­ti­ku k srd­ci, stá­hl se do ústra­ní a zku­sil to ješ­tě jed­nou. Dalo by se říci, že ten­to film je vol­ným pokra­čo­vá­ním Bikini Girls on Ice, pro­to­že zde máme stej­né­ho vra­ha (Moe), ako­rát se z ben­zí­no­vé pum­py pře­su­ne­me do zapad­lé­ho kem­pu. Což nám taky bude násled­ně potvr­ze­no zhru­ba upro­střed děje.
Scénárista si totiž pro nás při­pra­vil men­ší vlož­ku v podo­bě pood­ha­le­ní vra­ho­vy minu­los­ti. Osobně si však mys­lím, že to bylo zby­teč­né, pro­to­že to stej­ně niko­ho moc neza­jí­ma­lo. Moe jakož­to maši­na na zabí­je­ní (a snad i ovlá­da­jí­cí tele­por­ta­ci) tu totiž stej­ně byl hlav­ně na zabí­je­ní a to mu šlo ten­to­krát náram­ně. Oproti minu­lé­mu fil­mu se tu dost při­tvr­di­lo, krev stří­ka­la na všech­ny stra­ny, nechy­bě­lo ani sluš­né gore a hlav­ně se posta­vy necho­va­ly zas až tak debil­ně (no až na pár výji­mek…).
Samozřejmě ten­to­krát nesmě­la chy­bět ani naho­ta a prá­ce kame­ra­ma­na potě­ší pře­váž­ně pán­skou část pub­li­ka. Děvčata se roz­hod­ně nesty­dě­la. Navíc Moe měl kro­mě zabí­je­ní ješ­tě jed­no­ho „koníč­ka“ a to nek­ro­fi­lii. Takže nebu­de chy­bět ani něko­lik per­verz­ních scé­nek pro úchy­lá­ky. Výrazného zlep­še­ní se dočka­la i samot­ná atmo­sfé­ra a sko­ro celý film byla jed­na vel­ká špi­na­vá (krva­vá) jíz­da – v rám­ci reži­sé­ro­vých schop­nos­tí a roz­počtu. Ti pozor­něj­ší z vás si jis­tě všim­nou návra­tu Suzi Lorraine – dámy kte­rá v Bikini Girls on Ice zemře­la jako prv­ní, no a tady se ohřá­la o tro­chu déle, coby maji­tel­ka baru.
Pinup Dolls on Ice tak u mě zabo­do­va­ly urči­tě více, než jejich před­chůd­ky­ně v biki­nách a to téměř po všech strán­kách. Zlepšila se atmo­sfé­ra, bru­ta­li­ta, herec­ké výko­ny a konec­kon­ců i ta naho­ta. Takže v mých očích jde o prů­měr­ný sla­sher, kte­rý jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • GEMMA ARTERTON30. ledna 2013 GEMMA ARTERTON Po ukončení studia na Královské akademii divadelního umění v roce 2007, už měla Gemma Arterton na svém kontě cenu Empire Film za Objev roku a nominaci na cenu BAFTA Orange Rising Star. […] Posted in Profily osob
  • Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru5. března 2024 Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru Jednou za čas není od věci doplnit si klasická díla z historie světového filmu a Netvor z Černé laguny patří přesně mezi takové případy. Kdo by však čekal směšné béčko, které pobaví svou […] Posted in Filmové recenze
  • Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin18. října 2020 Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin Příroda je tak fascinující, krásná, prostě úžasná. Kdykoli se v přírodě zastavíte a začnete pozorovat, věřte, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíčka v dospělého jedince, ze semínka […] Posted in Recenze knih
  • Other Side of the Door, The (2016)11. července 2020 Other Side of the Door, The (2016) Ty dveře v žádném případě neotvírej! Jinak…Maria a Michael se rozhodnout zůstat v Indii a založit tam rodinu. Mají spolu dvě děti, pěkný dům a vše se zdá být […] Posted in Horory
  • Honeydew – zámořská perníková chaloupka18. října 2023 Honeydew – zámořská perníková chaloupka Sam a Rylie cestují po zapadlých koutech USA. Aby ušetřili, tráví noci ve svém stanu. Jenže tentokrát je ze svého pole vystrnadí podivínský farmář. Auto nestartuje, ale nedaleko naštěstí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů27. června 2021 Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů Magda, Terezka Vojta byli velcí kamarádi. Magda měla doma mladšího brášku Jirku, kterého musela jednou odvést do školky, protože maminka nemohla. Magdě se nechtělo, byla totiž domluvená […] Posted in Recenze knih
  • Překladatelka HAIKU6. října 2023 Překladatelka HAIKU Na knihu "Překladatelka HAIKU" od spisovatelky Moniky Zgustové, jež vydalo nakladatelství Argo, jsem byla velmi zvědavá, protože anotace lákala na strhující příběh, v němž hlavní hrdinové […] Posted in Recenze knih
  • La chimera aneb magičtí lovci pokladů22. května 2024 La chimera aneb magičtí lovci pokladů Po uvedení na festivalech v Cannes a ve Varech přišel do běžné české distribuce italský film Chiméra (La chimera, 2023). Jedná se o dílo italské režisérky Alice Rohrwacher, která není v […] Posted in Filmové recenze
  • Mayhem (2017)10. listopadu 2017 Mayhem (2017) Do konce roku už moc očekávaných hororů nezbývá, ani si nejsem jistý zda nám ještě něco zajímavého výjde, ale Mayhem určitě stojí za pozornost, byť jsem dle našláplého traileru očekával […] Posted in Krátké recenze
  • Sharktopus vs. Whalewolf (2015)29. října 2016 Sharktopus vs. Whalewolf (2015) Sharktopus se tentokrát vydává řádit do Dominikánské republiky. No a nebude sám, protože další šílená vědkyně si usmyslela, že stvoří něco, co ještě nikdo před ní nedokázal... […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47524 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71917 KB. | 20.07.2024 - 23:53:25