Kritiky.cz > Horory > Valley of Ditches (2017)

Valley of Ditches (2017)

rp Valley of Ditches 2017.jpg
rp Valley of Ditches 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Některé reven­ge fil­my býva­jí i dosti nud­né a zby­teč­né…

Emilia ute­če se svým pří­te­lem Michaelem od své­ho despo­tic­ké­ho otce. Oba milen­ci si však svo­bo­dy pří­liš dlou­ho neu­ži­jí. Když se dív­ka pro­bou­zí, je svá­zá­na na před­ním seda­dle auta a ve zpět­ném zrcát­ku vidí nezná­mé­ho muže, kte­rý upro­střed pouš­tě kope hrob a u nohou mu leží bez­vlád­né pří­te­lo­vo tělo. Pokusí se utéct, ale cizi­nec jí dostih­ne a nutí, aby se vyzna­la ze všech svých hříchů. Následně jí při­pou­tá k Michaelově mrt­vo­le a oba hodí do jámy. Poté odjíž­dí a dív­ku zane­chá­vá své­mu osu­du. Alespoň pro­za­tím. Ta se pokou­ší zacho­vat zbyt­ky zdra­vé­ho rozu­mu a nemys­lí na nic jiné­ho, než na pomstu…Režie: Christopher James Lang

Rok výro­by: 2017

Délka: 79 min

Země: USA

 

Hrají:

Amanda Todisco...(Emilia)

Jeremy Sless...(Michael)

Russell Bradley Fenton...(Sean)

Alexandria Benford...(detektiv)

Andrew Novell...(otec)

...a dal­ší


Námět sice nevy­pa­dal nikterak ori­gi­nál­ně, ale zpo­čát­ku mě film doce­la zau­jal. Sice to celé vypa­da­lo dost laci­ně, ale Amanda Todisco je doce­la pěk­né děv­če a reven­ge kous­ky mám v obli­bě. Jenomže to jsem ješ­tě netu­šil, že víc jak polo­vi­na fil­mu bude hod­ně nud­ná podí­va­ná, oko­ře­ně­ná o fana­tic­ké kecy, nepří­liš záživ­né dia­lo­gy a přes­to­že cel­ko­vá sto­páž není zas tak dlou­há, tak se děj mís­ty nesku­teč­ně táhl.

 

Pár názna­ků zají­ma­vé atmo­sfé­ry by se tu našlo, ale jen co se za nehet vle­ze. Nebýt něko­li­ka vzpo­mín­ko­vých scén, asi bych se z toho pla­ze­ní pus­ti­nou a řva­ní uzý­val k smr­ti. Navíc ve finá­le ani ta samot­ná pomsta neby­la žád­ný zázrak a nikterak záživ­ná podí­va­ná. Celé to tak nějak postrá­da­lo logi­ku. Naštěstí nako­nec došlo i na krev a tro­chu toho nási­lí. Rozhodně to chtě­lo mno­hem lep­ší­ho reži­sé­ra, kte­rý by tomu dodal potřeb­nou šťá­vu a napě­tí.

 

Valley of Ditches je tak v koneč­ném zúčto­vá­ní dosti pod­prů­měr­nou zále­ži­tos­tí. Máme tu sice doce­la atrak­tiv­ní hlav­ní hrdin­ku, ale bohu­žel zby­tek postrá­dá potřeb­nou nápa­di­tost a napě­tí, je tu k vidě­ní i dost nelo­gic­kých kopan­ců a co víc, vět­ši­nu děje se bude­te nudit a poku­ko­vat po časo­mí­ře.


Hodnocení:

20% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16825 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71554 KB. | 18.06.2024 - 22:46:12