Kritiky.cz > Horory > Clown (2014)

Clown (2014)

rp Clown14 cover.jpg
rp Clown14 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li udě­lat radost své­mu dítě­ti, tak si hlav­ně neob­lé­kej­te klaun­ský kos­tým, o jehož půvo­du vůbec nic neví­te!!!

Realitní mak­léř Kent v den syno­vých naro­ze­nin najde v jed­nom ze „svých“ domů truhlu se sta­rým klaun­ským kos­tý­mem. Obleče si jej, ale po nároč­ných osla­vách usne a když se na dru­hý den vzbu­dí, zjis­tí že jej nemů­že sun­dat. Po něko­li­ka mar­ných poku­sech začí­ná poci­ťo­vat změ­ny ve svém cho­vá­ní a roz­hod­ne se pát­rat po půvo­du kos­tý­mu. Díky tomu se sezná­mí s podi­vín­ským panem Karlssonem, jehož zesnu­lý bra­tr měl scho­va­ný klaun­ský oblek ve svém domě. Ten mu poví děsi­vý pří­běh o dáv­ném pro­kle­tí a jedi­ném způ­so­bu, jak se ho zba­vit. Kent musí co nejdří­ve zabít pět dětí, s tím však nešťast­ný muž nesou­hla­sí. Jenomže stá­le více pod­lé­há démo­nic­kým silám, kte­ré se jej sna­ží zba­vit i zbyt­ku jeho lid­skosti…

Režie: Jon Watts
Rok výro­by: 2014
Délka: 100 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Andy Powers…(Kent)
Laura Allen…(Meg)
Christian Distefano…(Jack)
Peter Stormare…(Karlsson)
Elizabeth Whitmere…(Denise)
…a dal­ší

Asi nej­vět­ší váb­nič­kou pro mne bylo figu­ru­jí­cí jmé­no Eliho Rotha. Jak se potom ovšem uká­za­lo, on se pod tím­to fil­mem pode­psal hlav­ně jen jako pro­du­cent, což tro­chu zamr­ze­lo. Zvláště když reži­sér­ský zele­náč Jon Watts nedo­ká­zal napl­no vyždí­mat napl­no poten­ci­ál, kte­rý nám záplet­ka nabí­ze­la. Film jako celek nebyl vůbec špat­ný, ale během těch sto minut se tu obje­vi­lo na můj vkus až pří­liš mno­ho sla­bin, na kte­rých se dalo zapra­co­vat. Je prav­dou, že vytvo­ře­ná atmo­sfé­ra měla stou­pa­jí­cí ten­den­ci a něko­lik scén sebou při­nes­lo i tou­žeb­ně oče­ká­vá­né napě­tí, ale pro­stře­dek fil­mu byl až moc zdlou­ha­vý.
Tím nechci říct, že by šlo vylo­že­ně o nud­nou zále­ži­tost, ale konec fil­mu jas­ně uká­zal, jakýmže smě­rem se měl celý film vydat. Jasně, líbi­la se mi ona myš­len­ka o his­to­rii a půvo­du klaun­ské­ho oble­ku – dokon­ce i postup­ná pro­mě­na milu­jí­cí­ho otce a man­že­la v démo­nic­ké mon­strum, jen­že mi tu pros­tě chy­bě­la vět­ší por­ce krva­vé podí­va­né a hlav­ně detail­něj­ší zábě­ry při mor­do­vá­ní nebo­hých obě­tí. Cákance krve a kos­tič­ky na pod­la­ze už dneska niko­ho moc neo­hro­mí. I to je hlav­ní důvod, proč tomu pros­tě nemůžu dát lep­ší hod­no­ce­ní, než­li prů­měr­né. Což mě oprav­du mrzí, ale pře­ce jenom oče­ká­vá­ní bylo mno­hem vět­ší.
Na dru­hou stra­nu jsem však byl pře­kva­pi­vě spo­ko­je­ný s herec­ký­mi výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných. Peter Stormare před­ve­dl svůj stan­dart­ní výkon, tak­že tady jsem s tím počí­tal, ale dvo­ji­ce Laura Allen a Andy Powers pří­jem­ně pře­kva­pi­li. Zvláště pak dru­há jme­no­va­ná si neved­la vůbec špat­ně a závěr fil­mu byl zce­la v její „režii“. Clown tak nako­nec mohl skon­čit se ctí. Průser to urči­tě nebyl, ale kdy­by se poda­ři­lo vychy­tat všech­ny mou­chy, moh­lo to bý ješ­tě mno­hem lep­ší.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS11. července 2018 Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS Na letošním E3 byl odhalen kousek, který se nazývá Luigi's Mansion 2. Bylo to hlavně kvůli tomu, že hráči si ho takříkajíc vyřvali, protože jednička opravdu stála za to a celosvětově se […] Posted in Recenze her
  • American Werewolf in Paris, An (1997)12. května 2017 American Werewolf in Paris, An (1997) Zachraňovat pohledné dívky před pokusem o sebevraždu, se vám nemusí vyplatit! Američan Andy a jeho dva kamarádi Chris a Brad přiletí na dovolenou do Francie. Jako první si pro […] Posted in Horory
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer2. února 2016 Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer Každý filmový fanoušek musí znát slavné logo s ikonickým řvoucím lvem společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklopený kruhem z filmové pásky se před začátkem každého filmu této […] Posted in Zajímavosti
  • Chyba se vloudí11. října 2016 Chyba se vloudí Posted in Komiks
  • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […] Posted in Recenze knih
  • Marvel Studios: Legends13. října 2022 Marvel Studios: Legends 60% Posted in Krátké recenze
  • Full Game | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds13. května 2022 Full Game | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Frankenweenie (2012)29. prosince 2016 Frankenweenie (2012)  Tim Burton si splnil svůj sen. Kdo by neznal příběh o malém chlapci a jeho oživlém pejskovi… Mladý Viktor zcela propadl natáčení vlastních domácích videí (filmů), v […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54785 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71821 KB. | 23.07.2024 - 14:04:15