Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek VII: Generace

Star Trek VII: Generace

Generagce
Generagce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmů sta­ré posád­ky je deset. Šest a půl fil­mu je kapi­tá­nem či admi­rá­lem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl fil­mu je kapi­tá­nem J.L. Picard a ten­to film je jedi­ným, kdy se tito dva slav­ní kapi­tá­ni spo­ji­li pro­ti zlu a na záchra­nu jed­né pla­ne­ty a lodi Enterprise

Enterprise není prv­ní lodí, kte­rá se hono­sí tím­to jmé­nem. Prvním, spí­še dru­hým, kapi­tá­nem lodi byl J. T. Kirk, kte­rý je vlast­ně nej­slav­něj­ším kapi­tá­nem za celou dobu, co se dozví­dá­me, že Enterprise exis­tu­je. Kirk je minu­lost a Picard je budouc­nost a pro budouc­nost se musí žít. A her­ci hra­jí­cí v původ­ních séri­ích už star­ší. Takřka nad hro­bem a tak musí pokra­čo­vat nová Generace, tak zva­ná Next Generations, Picard, Riker, Dat a jiné nové posta­vy.

A tak se ve fil­mu ST Generations spo­jí dvě nej­slav­něj­ší posta­vy fede­ra­ce, Kirk, už ve výsluž­bě a Picard v nej­lep­ších letech. Kirk je už sta­rý a díky pla­ne­to­vé ano­má­lii zva­né Nexus se dosta­ne při své posled­ní ces­tě, uve­de­ní rekon­stru­o­va­né Enterprise do služ­by, do jiné dimen­ze, kde nezá­le­ží na času, na stá­ří, a kde se žije krás­ně a bez stár­nu­tí. A co dělá Picard, ten se do Nexu, dosta­ne díky tomu, že neza­brá­nil Soranovi (kla­sic­ký zápo­rák) vrá­tit se do Nexu a tím zni­čit nejen pla­ne­tu, ale posád­ku celé své lodi.

A kdo je vlast­ně Soran, jeden špat­ný člo­věk, kte­rý nestár­ne, může žít mno­ha tisí­ci­le­tí, mož­ná i sto­le­tí, kte­rý byl díky Kirkovi vytr­žen z Nexu, tedy z ráje, kde neby­ly žád­né pro­blémy, žád­né stár­nu­tí, a Soran se dlou­hou dobu sna­ží dostat zpět. Co se mu i přes odpor Picarda poda­ří.

Ale vlast­ně díky Nexu lze měnit minu­lost, je to pře­ci časo­vá ano­má­lie, diky níž lze spra­vit budouc­nos­ti, zni­čit zápo­rá­ky a stát se zachrán­cem pla­ne­ty. Tak se Picard s Kirkem vrá­tí těs­ně před úspěch Sorana a oprav­du pla­ne­ta zni­če­na není, jenom Kirk doo­prav­dy při plně­ní svých úko­lů zemře, ten­to­krát doo­prav­dy, už bez návra­tu, ale nejen pla­ne­ta je zachrá­ně­na, ale celá posád­ka Enterprise, bohu­žel už ne loď, ta se roz­mlá­tí o ská­ly.

Nesmíme zapo­me­nout i na ved­lej­ší pří­běh, ve kte­rém si Dat, Android - spí­še robot, pod­le I. Asimova, implan­tu­je emoč­ní čip, ze své­ho bra­t­ra Lora, a díky němu zku­teč­ně pro­ží­vá smys­lo­vé cito­vá zážit­ky, a dost ho to celý film ome­zu­je, pro­to­že zaží­vá strach, radost a je tím dosti ovliv­něn.

Další věci je pový­še­ní Worfa, kte­rý je Klingonských zástup­cem ve fede­ra­ci. Klingoní a lidé se spo­ji­li díky Kirkovi, a tak se teš­te na tako­vou men­ší recen­zi před­cho­zí­ho fil­mu - Neobjevená země.

Dívat se na film Star Trek VII: Generace je doce­la zába­va, pro­to­že zob­ra­zu­je všech­ny StarTrekovské pra­vi­dla a činy a akce, záchra­nu pla­ne­ty, záchra­nu posád­ky, nepo­slech­nu­tí základ­ní směr­ni­ce. A co je na tom­to hlav­ní, je to prv­ní a posled­ní spo­je­ní Kirka a Picarda ve fil­mu i v tele­viz­ních séri­ích. Ale ostat­ní posta­vy z TOS, či TNG se dohro­ma­dy spo­ji­li v někte­rých dílech TNG, či DS9.

 Sice je to sta­rý film už kolem 10 let, ale stá­le má co říct, je kva­lit­něj­ší, než zatím posled­ní film Nemesis, a pokud chce­te vědět něco víc o StarTreku, či o Kirkovi, či Picardovi, nebo se vám pros­tě líbí hod­ně Scifi fil­my z budouc­nos­ti, tak na ten film jdě­te, spí­še si sežeň­te DVD nebo VHS. Jste li Trekee, tak je oprav­du chy­ba ten­to film nemít.


Photo © Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda28. března 2024 Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda Picard (nestárnoucí Patrick Stewart) se chystá na svou poslední misi, při níž mu ještě bude asistovat W. T. Riker (Jonathan Frakes), který se mezitím stačil oženit s poradkyní Deannou Troi […] Posted in Retro filmové recenze
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
  • Navracím se ke kořenům: Můj pohled na původní Star Trek film a setkání s posádkou kapitána Kirka24. ledna 2024 Navracím se ke kořenům: Můj pohled na původní Star Trek film a setkání s posádkou kapitána Kirka K původnímu Star Treku jsem se dostal později, neboť jako silný ročník 90. jsem byl odkojen posádkou Jean Luc Picarda, největšího kapitána Federace, mé doby. Proto bylo logické, abych se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek VI: Neobjevená země23. října 2021 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek IV: Cesta domů21. října 2021 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %18. října 2021 Star Trek - Film z roku 1979 - 100 % Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73474 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72986 KB. | 18.04.2024 - 19:37:50