Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda

Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda

Photo © 2002 Paramount Pictures
Photo © 2002 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou to při­jít muse­lo :)). Cesta je zave­de do srd­ce Romulanského impé­ria, ne však kvů­li boji, ale z čis­tě diplo­ma­tic­kých důvo­dů. Překvapení nasta­ne, když se Picard dozví, že Romulany vede Shinzon (Tom Hardy), jeho klon, momen­tál­ně ve věku tři­cát­ní­ka, kte­rý zou­fa­le tou­ží po jeho krvi, aby pře­žil... a věno­val se své­mu snu, totiž vyhla­ze­ní lid­stva (wau) pomo­cí nové zbra­ně, pro­ti kte­ré nemá moc­ná Federace obra­nu... Picardův zba­bě­lý pokus (jen do něj :)) o úprk pro posi­ly je samo­zřej­mě pře­ka­žen už v zárod­ku a začí­ná bitva na život a na smrt...

Ok, ponech­me pří­běh pří­bě­hem, je prav­da, že pří­liš ori­gi­na­li­ty nepo­bral. Ale: aspek­tem, kte­rý se na Nemesis pros­tě líbit musí, je zpra­co­vá­ní. Už divo­ká pro­jížď­ka na poušt­ní pla­ne­tě na začát­ku je bez­chyb­ná, a co mám potom říct na vesmír­né sou­bo­je... Jsou doko­na­lé, tech­nic­ky vel­mi dob­ře zvlád­nu­té a sem tam i ino­va­tiv­ní - tře­ba když Shinzonův obrov­ský křiž­ník Scimitar zasáh­ne můs­tek Enterprise, zni­čí čel­ní panel a něko­lik čle­nů posád­ky vzniklou dírou opus­tí loď - neví­da­né... Abych zase nepře­há­něl, pořád se dočká­me kla­sic­kých okou­ka­ných war­pů, pha­se­rů, a vět­ši­na těch­to zále­ži­tos­tí je na chlup stej­ná jako v před­cho­zích Star Trecích. I inte­ri­ér lodi nedo­znal něja­kých vel­kých změn (pocho­pi­tel­ně, div že jim to už nere­za­ví). Uzavřel bych to slo­vy: vel­mi hez­ky zpra­co­va­né, ale pořád „jen“ TNG.

Z výše uve­de­né­ho si asi udě­lá­te dojem, jak je na tom ori­gi­na­li­ta. Smutným fak­tem je, že kon­ver­zač­ní a „nebo­jo­vé“ scé­ny jsou vel­mi, jak to jenom říct, plyt­ké a nud­né. Ani milost­ný poměr mezi Deanou a Rikerem nevy­zní nějak moc dob­ře, zvlášť když jej scé­nář vyu­ži­je ve pro­spěch pří­bě­hu - asi z nou­ze... Škoda, Star Treku zou­fa­le chy­bí rea­lis­tič­těj­ší a hlav­ně lid­štěj­ší pří­stup. Doufejme, že budouc­nost nebu­de takhle stro­jo­vá a naškro­be­ná...

Nemesis není až zas tak špat­ný film. Je jenom mír­ně mimo kurz. Originalitou zrov­na nesr­ší a kro­mě efekt­ní­ho zpra­co­vá­ní nena­bí­zí prak­tic­ky nic, co by se dalo vyzdvih­nout. Tedy pokud vás nevzru­šu­jí hláš­ky typu „50 pha­se­rů a dva­cet pro­to­no­vých tor­pe­do­me­tů“, ale to asi nebu­de pří­pad nor­mál­ní­ho člo­vě­ka. Nemesis je asi posled­ním pří­bě­hem ze série TNG, a tak tro­chu je to dob­ře - ona nám totiž ta Next Generation „pěk­ně“ zestár­la. Tento film se roz­hod­ně nedá srov­ná­vat s titu­ly jako „Star Trek: Voyage Home“, do té veli­kos­ti mu zkrát­ka ješ­tě hod­ně chy­bí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25568 s | počet dotazů: 252 | paměť: 73144 KB. | 29.05.2024 - 07:33:34