Kritiky.cz > Recenze knih > Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Ridici
Ridici
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdravím, po krat­ší pau­ze se zase vra­cím k vám s dal­ší recen­zí na kni­hu. Dnes se podí­vá­me na kníž­ku kte­rá je spí­še zamě­ře­na pro tech­nic­ky zdat­něj­ší oso­by, kon­krét­ně zdat­né v oblas­ti elek­tro­tech­ni­ky, ale pokud jimi nejste tak to neva­dí. Nebudu to dále pro­dlu­žo­vat a začnu....

V této kni­ze najde­te pře­hr­šel sché­ma­tic­kých zapo­je­ní elek­tro­nic­kých ovla­da­čů, elek­tro­nic­kých roz­vadě­čů, sty­ka­čo­vých sché­mat zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů, domov­ních elek­tro­in­sta­la­cí a spous­tu dal­ších. Kniha je po zpra­cva­tel­nos­ti vel­mi přehledná- veš­ke­rá sché­ma­ta jsou barev­ně vykres­le­na.  Jsou také dopl­ně­na ilu­strač­ní­mi foto­gra­fie­mi. Kniha vol­ně nava­zu­je na prv­ní díl a jsou zde k nale­ze­ní nej­ví­ce pou­ží­va­ná sché­ma­ta v oblas­ti sil­no­prou­du a také sla­bo­prou­du.

Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na na šest čás­tí:

 • Spínače níz­ké­ho napě­tí
 • Plovákové a tla­ko­vé spí­na­če
 • Zapojení elek­tro­mě­ro­vých roz­vadě­čů
 • Zapojení sty­ka­čo­vých kom­bi­na­cí
 • Svodiče pře­pě­tí NN
 • Regulátory, časo­va­če a ovlá­dá­ní žalu­zií

Tyto čás­ti vám napros­to nád­her­ně popí­šou veš­ke­rá sché­ma­ta jež jsou v nich obsa­že­ny a to všech­no jas­ně a struč­ně vysvět­le­no. Najdete v nich infor­ma­ce o pře­no­su elek­tric­ké ener­gie a její výro­bě, sché­ma­ta pro základ­ní zapo­je­ní růz­ných dru­hů spí­na­čů od váč­ko­vých po tla­ko­vé. Dále také nezbyt­né sché­ma­ta pro zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů. POslední kapi­to­la vel­mi prak­tic­ký pře­hled zan­če­ní patic, vodi­čů a spous­tu jiných...

Já osob­ně jsem si tuhle kni­hu vel­mi oblí­bil a čas­to ji vyu­ží­vám v domác­nos­ti kde něja­ká ta opra­va či vylep­še­ní je zapo­tře­bí. Barevné zpra­co­vá­ní kni­hy je oprav­du zda­ři­lé a není žád­ný pro­blém se v ní vyznat. Pokud hle­dá­te něja­ký kon­krét­ní pojem není pro­blém si ho najít v rejstří­ku kte­rý je vel­ké +, v hod­ně pří­pa­dech knih podob­né­ho zamě­ře­ní se rejstřík nena­chá­zí.  Jediná vada kte­rá není nepře­hléd­nu­tel­ná je že obráz­ky mají hod­ně malou kva­li­tu a občas je těž­ké roze­znat co to vlast­ně je.

Kniha ode mě tedy dostá­vá za cel­ko­vé zpra­co­vá­ní 8/10.

Děkuji za váš čas a uvi­dí­me se zase u dal­ší kniž­ní recen­ze.


 • Autor:Štěpán Berka
 • Žánr:tech­nic­ké obo­ry
 • Nakladatelstvi:COMPUTER PRESS
 • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze18. července 2022 Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze Po dvanácti letech aktivní kariéry, pěti studiových albech se skupinou One Direction, třech sólových deskách, několika vyprodaných koncertních šňůrách a téměř dvou letech odkládání kvůli […] Posted in Hudba
 • Serial Mom (1994)13. června 2021 Serial Mom (1994) Když se z normální hospodyňky a obyčejné mámy stane bláznivá sériová vražedkyně…Beverly je milující matka dvou dětí a věrná manželka. Má však velmi narušenou povahu, je […] Posted in Horory
 • Poručík Backstrom8. července 2018 Poručík Backstrom Televizní krimi tvorba nás obdařila už mnoha asociály, jejichž mozek je dokonale uspůsoben na řešení zločinů, ale jinak jsou prakticky nepoužitelní. Poručík Everett Backstrom je alkoholik […] Posted in TV Recenze
 • Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály4. října 2018 Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály Kdybychom mohli za sto let nahlédnout do seznamu povinné četby, jsem si jistá, že bychom v něm, jakožto významného zástupce literatury 21. století, našli román „Eleanor se má vážně […] Posted in Recenze knih
 • Hodinářův učeň – Recenze – 60%16. srpna 2019 Hodinářův učeň – Recenze – 60% Hamižný hodinář (Viktor Preiss) má sen o pokladu, jenž má údajně připadnout jako svatební dar jakémusi Urbanovi. Hodinář pak opravdu narazí na malého sirotka jménem Urban, načež se ho […] Posted in Filmové recenze
 • MULAN10. března 2024 MULAN Pokud jste dostali chuť shlédnout film na pozadí čínské legendy plný akčních bojových scén, nezapomenutelné a kouzelné přírody, a až do posledního detailu propracovaných kostýmů a líčení, […] Posted in Filmové recenze
 • 13 game sayawng (2006)25. listopadu 2011 13 game sayawng (2006) Stačí splnit třináct úkolů a bude z tebe milionář. Záleží jen na tobě co všechno jsi schopný, pro ty peníze udělat. Pusit ,,Chit‘‘ právě ztratil práci, odtáhli mu auto kvůli […] Posted in Horory
 • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […] Posted in Retro games
 • HP a vězeň z Azkabanu - fotky z natáčení28. června 2003 HP a vězeň z Azkabanu - fotky z natáčení Příští léto pujde i do našich kin třetí díl Harry Pottera, který se momentálně natáčí v Anglii. A náš server přináší několik fotek z natáčení a plakát. Posted in Články
 • Titulky k Pearson S01E07 - The Immigration Lawyer22. března 2021 Titulky k Pearson S01E07 - The Immigration Lawyer McGann si došlapl na Bobbyho a Nicka a ti se s tím teď musí vypořádat. Jessica se mezitím pomalu přiblužuje k pravdě a Yoli čeká tvrdá rána... Titulky pro vás přichystali **GaRaN_** a […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15719 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71521 KB. | 24.06.2024 - 02:18:03