Kritiky.cz >

Jak vyzrát na akvarel. Štětcem, akvarelovými pastelkami, fixami

Už dlou­hou dobu jsem se chtě­la pus­tit do kres­le­ní akva­re­lu, ale nějak jsem nemoh­la najít odva­hu začít. Naštěstí se mi ale do ruky dosta­la báječ­ná kni­ha „Jak vyzrát na... Read more »

Malujeme akvarelem - 30 lekcí nejen pro malé umělce

Máte rádi tvo­ře­ní? Zajímá vás tech­ni­ka akva­re­lu a chce­te si ji vyzkou­šet? Tereza Cimbůrková je autor­kou kni­hy Malujeme akva­re­lem, vyda­la ji Grada Publishing pod znač­kou bam­book. Pojďte se na to... Read more »

Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour

Láká vás malo­vá­ní a neví­te, kde začít? Zkuste to s kni­hou „Malujeme Prahu akva­re­lem: Painting Prague In Watercolour“ od Marie Ginzburg, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s. Hned jak vez­me­te tuto kni­hu... Read more »

Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce

Pokud rádi malu­je­te a chce­te se nau­čit či zdo­ko­na­lit v kres­le­ní, pak si urči­tě nenech­te ujít krás­nou kni­hu „Malujeme akva­re­lem: 30 lek­cí nejen pro malé uměl­ce od Terezy Cimbůrkové, kte­rou vyda­la Grada... Read more »
Stránka načtena za 2,40062 s | počet dotazů: 177 | paměť: 47287 KB. | 21.04.2024 - 23:44:59