Kritiky.cz >

Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v pod­sta­tě tím samým, co byla ta prv­ní, tak­že by o ní pla­ti­lo zhru­ba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v pod­sta­tě o jeden... Read more »

Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013

Dlouho oče­ká­va­ný film reži­sé­ra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zao­bí­ra­jí­cí se žen­skou sexu­a­li­tou je poměr­ně chytře roz­dě­len na dvě čás­ti, díky­bo­hu to ale není po vzo­ru ame­ric­kých „spek­tá­klů“ s frek­ven­cí... Read more »

Idioti (Idioterne 1998)

Film Idioti je sním­kem, kte­rý reži­sé­ra Triera už nadob­ro pro­sla­vil (mini­mál­ně v mých očích). Jedná se prav­dě­po­dob­ně o vrchol­né dílo mani­fes­tu Dogma 95 (upuš­tě­ní od akč­ních scén, čer­no­bí­lé­ho obra­zu, pokud mož­no... Read more »
Stránka načtena za 2,46536 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47322 KB. | 23.07.2024 - 15:57:18