Kritiky.cz >

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl

Ale stej­ně je to pro mě tele­viz­ní kla­si­ka. Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla... Read more »

V tento den roku 1970 byl uveden film „M*A*S*H“

Robert Altman, v té době rela­tiv­ně nový fil­mař, neměl dosta­teč­né refe­ren­ce, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly jeho neor­to­dox­ní fil­mař­ský postup, a v minu­los­ti radě­ji odmí­tal prá­ci, než aby vytvo­řil nekva­lit­ní pro­dukt. Altman: „Měl jsem... Read more »

Val Kilmer a jeho nečekaná cesta k Batmanovi: Absurdně komerční komiks a setkání v netopýří jeskyni v Africe

Val Kilmer o roli Batmana: „Natočil jsem absurd­ně komerč­ní komiks a teď mám vět­ší šan­ci, že mě vez­mou na prá­ci, na kte­rou mě před­tím nemoh­li vzít, pro­to­že jsem nena­to­čil dost fil­mů.... Read more »

V tento den roku 1976 byl do kin uveden film „King Kong“

Existují dvě různá svě­dec­tví o tom, jak vzni­kl rema­ke pro „King Konga“. V pro­sin­ci 1974 se Michael Eisner, teh­dej­ší výkon­ný ředi­tel spo­leč­nos­ti ABC, podí­val na původ­ní film v tele­vi­zi a napa­dl ho nápad... Read more »
Stránka načtena za 2,35392 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47190 KB. | 22.07.2024 - 07:38:09