Kritiky.cz >

Svět plný energie-encyklopedie pro školáky

Pracujete s dět­mi? Zajímáte se o pro­ble­ma­ti­ku vyu­ži­tel­nos­ti ener­gie, jak ener­gie vzni­ká i jak s ní lze šet­řit? Tato vel­mi obsáh­lá ency­klo­pe­die je pro vás ta pra­vá. Ocení ji uči­tel­ky, rodi­če, ale i děti... Read more »

Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

Bez vody bychom tu neby­li. Voda je zákla­dem vše­ho života-bez vody nejde nic. Den za dnem ji potká­vá­me všu­de. Pijeme ji, myje­me si v ní ruce a kupu­je­me věci, ve kte­rých... Read more »

Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost

Máte rádi pří­běh? Tvoříte rádi? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vé­ho o jed­né uli­ci a jejich domech? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce s názvem Domek plný úko­lů, jejíž autor­kou je Kateřina Markalousová.  Read more »
Stránka načtena za 2,95966 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47342 KB. | 23.07.2024 - 14:33:30