Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Třináct životů

Třináct životů

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Další vel­ká pec­ka od Rona Howarda ( Rivalové, v Srdci Moře, Han Solo).

Ron Howard si vybral vel­mi sil­ný námět, kte­rý si bez debat zaslou­žil být nato­čen. Týden zpát­ky jsem si chtěl pus­tit doku­ment a jsem rád, že nevy­šel čas, jeli­kož by ten záži­tek nebyl už tolik inten­ziv­ní. Film se ode­hrá­vá v Thajsku a popi­su­je jed­nu šíle­ně záchra­nář­skou misi, kde 12 chlap­ců se svým uči­te­lem uvíz­ne v jes­ky­ni, kte­rá se díky pří­va­lo­vým deš­tům poma­lu zapla­vu­je.

Jsou povo­lá­ni nej­lep­ší potá­pě­či z celé­ho svě­ta, aby při­šli na pomoc a těmi jsou Collin Farrel a Viggo Mortensen, oba hra­jí skvě­le jako vždy. Film má sluš­ný spád, roz­je­de se prak­tic­ky od začát­ku a nene­chá divá­ka vydech­nout až do kon­ce, nastá­vá tu jed­na kom­pli­ka­ce za dru­hou, čas ubí­há a fakt, že se to sta­lo celou šíle­nou situ­a­ci jen pod­tr­há­vá. Výborné jsou pod­vod­ní zábě­ry v jes­ky­ni s pota­pě­či, kde se pro napě­tí nešlo dale­ko a klaus­tro­fo­bic­ká atmo­sfé­ra v úzkých jes­kyn­ních pro­sto­rech fun­gu­je bez­vad­ně, Intenzivní Survival dle sku­teč­ných udá­los­tí, kte­rý má všech­ny před­po­kla­dy, aby byl kva­lit­ním fil­mem.

Howard vsa­dil na jis­to­tu a opla­ti­lo se. Příběh 5/5. V hod­ně momen­tech mi film evo­ko­val seri­ál Chernobyl 🙂  3/5, Humor 0/5, Násilí 0/5, Zábavnost 4/5 Hudba 3/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 5/5, Napětí 5/5, Emoce 4/5, Herci 4/5. 8/10.


Podívejte se na hodnocení Třináct životů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52025 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71922 KB. | 22.07.2024 - 07:45:23