Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Trio z Belleville

Trio z Belleville

200312111356 belleville1
200312111356 belleville1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento týden si Vás dovo­lím pozvat na dal­ší kres­le­ný film. Dorazil z Francie a jme­nu­je se Trio z Belleville. Přestože jde o kres­le­ný film, neod­va­žo­val bych se v tomhle pří­pa­dě tvr­dit, že jde o film pro celou rodi­nu. Ti nejmen­ší tam toho moc nena­jdou.

Trio z Belleville jsou vlast­ně tři ženy – uměl­ky­ně. Hrají na vel­mi zají­ma­vé hudeb­ní nástro­je jako jsou novi­ny, vysa­vač a led­nič­ka a vystu­pu­jí s tím i v tele­vi­zi. Kromě toho mají jed­nu úchyl­ku: pořád jedí žáby, a to na růz­né způ­so­by. Nedáte si žabí zmrz­li­nu?

Jenže s nimi se setká­me až v dru­hé čás­ti fil­mu. Hlavními hrdi­ny jsou babič­ka se svým vnu­kem Championem, kte­ří spo­leč­ně žijí v dom­ku. Kluk se vět­ši­nu doby nudí a nála­du mu nezlep­ší ani pes. Sen se mu spl­ní až když mu babič­ka dá kolo. A tak se chla­pec pus­tí do tré­nin­ku. Jde mu to dob­ře a dokon­ce dosta­ne pří­le­ži­tost zúčast­nit se Tour de France. Když je ale nucen vzdát jed­nu z etap, une­sou ho ješ­tě spo­lu s dal­ší­mi dvě­ma cyk­lis­ty mafi­á­ni. Babička se tedy vydá­vá za pomo­ci věr­né­ho psa na šla­padle přes moře do Belleville za svým vnu­kem, aby ho zachrá­ni­la. Proč má vlast­ně někdo vlast­ně zájem uná­šet cyk­lis­ty?

Na roz­díl od Hledá se Nemo netě­ží Trio z Belleville z moder­ních ani­ma­cí. Všechno vzni­ka­lo pěk­ně posta­ru. Naopak, vše je na prv­ní pohled vel­mi leda­by­lé. Ale jen na prv­ní pohled. Na ten dru­hý už vás kres­by uchvá­tí. Všechno jsou to vtip­né kari­ka­tu­ry. Ať už jsou to mafi­á­ni s ukrut­ně hra­na­tý­mi vyso­ký­mi rame­ny, ať už jsou to cyk­lis­té s extrém­ně štíh­lým pasem a bou­le­mi na lýt­kách, ane­bo jde o psa, kte­rý sle­du­je hodi­ny, aby se náho­dou neza­po­mněl zuři­vým ště­ko­tem pomstít vla­ku jez­dí­cí­mu po novém mos­tě hned ved­le domu.

Příběh fil­mu je vel­mi ori­gi­nál­ní a nepo­da­ři­lo se mi nara­zit na jaký­ko­li náznak opi­so­vá­ní z jiné­ho fil­mu. A ješ­tě jed­na sku­teč­nost sto­jí za zmín­ku. Většinu myš­le­nek doká­za­li auto­ři vyjá­d­řit kresbou a dia­lo­gů ve fil­mu mno­ho neu­sly­ší­te. I když i slov­ní humor se mís­ty obje­vu­je, tře­ba v pří­pa­dě němec­kých cyk­lis­tů Krauta s Glutamanem.

Kromě dopo­ru­če­ní adre­so­va­né­ho všem nad­šen­cům pro ani­mo­va­ný film si ten­to­krát dovo­lím pozvat i ty ostat­ní. Těm, kte­rým jsou nad­še­ni z fil­mů jako Prci, prci, prcič­ky, to sice může při­pa­dat jako sla­bý odvar, ale Trio z Belleville má roz­hod­ně kva­li­ta­tiv­ně na víc, než aby bylo pro­mí­tá­no pro deset divá­ků v sále. Film dopo­ru­ču­ju hlav­ně cyk­lis­tům. Zjistí totiž, co všech­no musí udě­lat pro zlep­še­ní svých výko­nů.

Odcházel jsem s poci­tem, že jsem nevi­děl nic zby­teč­ně bom­bas­tic­ké­ho, ale spí­še pří­jem­ně oddycho­vé­ho. A tenhle pocit se mi za těch pár dní od mé návštěvy v kině ješ­tě umoc­nil. A navíc mám teď nutká­ní zalo­žit hudeb­ní sku­pi­nu s netra­dič­ní­mi nástro­ji.

Mimohlodem, oprav­du bys­te si neda­li výbor­nou a dnes obzvláš­tě dob­ře zmra­že­nou žabí zmrz­lin­ku???

PS: Doporučuju i fil­mo­vé strán­ky!

O filmu:

Oficiální web: Les Triplettes de Belleville
Režie: Sylvain Chomet
Rok: Francie, Kanada, Belgie 2002


Podívejte se na hodnocení Trio z Belleville na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Soutěž o DVD na Facebooku Kritiky.cz3. prosince 2016 Soutěž o DVD na Facebooku Kritiky.cz Soutěž o DVD Tajemství slov. DVD získá autor nejlepšího textu v bublině. Trvání soutěže: 3.12. - 11.12.2016. Odkaz na soutěžní obrázek: https://www.facebook.com Soutěž […] Posted in Soutěže
  • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
  • Robinsonův ostrov - 15. 2. 201723. února 2017 Robinsonův ostrov - 15. 2. 2017 10. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/A431BCqPLI8 Posted in Reality show
  • Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %6. června 2017 Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 % Tak se k nám dostanou i zajímavé komiksy. Nejen z americké produkce, ale i z evropské. Evropskou, spíše francouzskou, školu zastupuje Dobrodružství Jeronýma Moucherota. Je to unikátní […] Posted in Recenze knih
  • LEGO Marvel Super Heroes15. září 2020 LEGO Marvel Super Heroes Opět jsme se dočkali nového titulu hry ze série LEGO. Jak už název hry napovídá, ve hře se setkáte se známými komikovými postavami. Očekávejte postavy ze známých seriálů a filmů jako je […] Posted in Retro games
  • Gal Gadot25. března 2016 Gal Gadot Gal Gadot je Izraelská herečka, původem byla modelka. Její herecká dráha začala v roce 2009, kdy hrála Gisele v sérii Rychle a zběsile. Její nejslavnější role je Wonder Woman ve filmu […] Posted in Profily osob
  • Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou31. července 2018 Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zažila na své desetiměsíční cestě Jižní Amerikou. Nečekejte ale klasickou cestopisnou pohodičku. […] Posted in Recenze knih
  • Lord of the Flies (1963)19. února 2017 Lord of the Flies (1963) Skupina chlapců přežila pád letadla, to ovšem neznamená, že to nejhorší už mají za sebou... Při přeletu Tichého oceánu dojde k pádu letadla a přežije jej jen hrstka britských […] Posted in Horory
  • Driftmark | BTS: S1 EP5 | Dům draka (HBO)23. září 2022 Driftmark | BTS: S1 EP5 | Dům draka (HBO) Posted in Videa
  • Altaïr komiks – #01620. října 2016 Altaïr komiks – #016 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61349 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71916 KB. | 23.02.2024 - 18:54:17