Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeepers Creepers 2

Jeepers Creepers 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každé 23 jaro, kaž­dý 23 den se obje­ví a ten den je prá­vě dnes …Do kin se vra­cí pokra­čo­vá­ní horo­ro­vé­ho sním­ku o léta­jí­cí stvůře s klo­bou­kem z roku 2001, kte­rá má chuť prá­vě na vás. Snímek, kte­rý neo­plý­vá mno­ho kon­ver­za­ce­mi, spí­še sle­do­vě navá­za­ných „leka­vých ame­ric­kých„ scén, dopro­vá­ze­ných orchestrem, v kri­tic­kých chví­lích s pře­va­hou smyč­co­vých nástro­jů. Scénář a režie Victor Salva,kamera - Don E. FauntLeRoy, Hudba - Bennett Salvay,v hlav­ních rolích uvi­dí­te - Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise, Billy Aaron Brown, Marieh Delfino, Al Santos. Délka toho­to sním­ku je 103 minut.

 

V dru­hém díle začí­ná děj na odhléd­lém mís­tě plném polí, na far­mě, kde žije otec se svý­mi dvě­ma syny, Billym a Jackym. Jako kaž­dý den je jejich povin­nos­tí sta­rat se o far­mu. Úkolem Billyho je zkon­t­ro­lo­vat a při­pev­nit stra­šá­ky na poli, aby se ptactvo zaleklo. Jenže ptactvo je tak odrz­lé, že si sedá i na stra­šá­ky. Když v tom se začne jeden ze stra­šá­ků pohy­bo­vat. Bylli se lek­ne a jde se podí­vat, co se děje. Je to Jeepers Creepers. A při­šel si prá­vě pro Billyho. Malý hoch se začne brá­nit a kři­čet. Toho si všim­ne Jacky i jeho otec. Rozběhnou se Billyho hle­dat. V pras­ka­jí­cím a šumě­jí­cím poli sly­ší Billyho hla­sy, ale nemo­hou ho najít. Jeepers s Billym odle­tí. Jacky a otec nemo­hou uvě­řit tomu co se sta­lo… Děj se pře­sou­vá do kla­sic­ké­ho, staré­ho, žlu­té­ho, ame­ric­ké­ho auto­bu­su, kde jsou dvě tří­dy stu­den­tů, osla­vu­jí­cí svůj škol­ní tým, a jejich tři kan­to­ři. Ti jsou vese­lí a netu­ší do čeho se řítí. Jedna dív­ka ze stu­den­tů usne a má vizi. Vidí pole, stej­né jako far­má­ře a jeho dětí, a chlap­ce, kři­číc a uka­zu­jíc rukou zpět, jako by nazna­čo­val, aby hned z toho­to mís­ta odje­li. Autobus pokra­ču­je v ces­tě a stu­dent­ka vidí to samé. Pole začne šumět, všim­ne si oso­by. Je to on. Jeepers Creepers. Hodí svo­jí zbra­ní a zapří­či­ní defekt auto­bu­su. V tom se pro­bu­dí a zjis­tí, že se to doo­prav­dy sta­lo, jen je večer a ne den. Profesoři vyběh­nou z auto­bu­su a sna­ží se zjis­tit co se sta­lo. Autobus opra­ví a pokra­ču­jí v ces­tě, jen­že auto­bus se zno­vu porou­chá a bohu­žel už asi nepo­je­de. Studenti jsou odká­zá­ni sami na sebe. Profesoři se sna­ží při­vo­lat pomoc, ale neú­spěš­ně. Postupně se ztrá­cí pro­fe­sor za pro­fe­so­rem ‚až zůsta­nou stu­den­ti sami. Příběh se vztáh­ne do jed­no­ho bodo­vé­ho mís­ta a tím je auto­bus. Zde pro­ží­va­jí stu­den­ti dlou­hé chví­le stra­chu. Snaží se volat pomoc, stá­le však neú­spěš­ně. Studentka, kte­rá měla již vize, zase má. Dozvídá se, jak je to vlast­ně s Jeepersem je a kdy zmi­zí. Creepers si postup­ně bere stu­den­ta za stu­den­tem. Vysílačkou se dovo­la­jí far­má­ři, kte­rý je chce pomstít své­ho syna. Studenti se roz­hod­nou, že ute­čou z auto­bu­su pryč. Brzy však ale zjis­tí, že je to úpl­ně stej­né jako kdy­by v auto­buse zůsta­li. Jedna ze stu­den­tů natre­fí na far­má­ře a dove­de ho k auto­bu­su. Nastávají chví­le boje s Creepersem a stá­lý útěk stu­den­tů… Farmář nako­nec Creepersa dosta­ne. A vez­me si ho sebou. Nyní se pře­sou­vá­me o 23 let do budouc­nos­ti. Farmář má ve sto­do­le svo­ji tro­fej a před­vá­dí ji kolemje­dou­cím - Ukřižovaného Jeeperse Creeperse. Dnes je 23 jar­ní den…

 

Bude se hrůz­ný pří­běh opa­ko­vat ? Jak zná­me ame­ric­ké sním­ky, mož­ná ano. Trilogie jsou dnes v módě. Pokud máte rádi horo­ry toho­to typu, zajdě­te si do kina na ten­to film. Já těm­to horo­rům plným kři­ku, leka­vých a hrů­zostraš­ných scén před­nost nedá­vám, a pro­to fil­mu dávám 60%.


Podívejte se na hodnocení Jeepers Creepers 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • John Wick 216. dubna 2023 John Wick 2 "Vítejte na výstavě 'Odrazy duše' v newyorském muzeu moderního umění." - Tak když tohle zaznělo z toho tlampače ve finální sekvenci filmu, řekl jsem si, že tohle je přesně ta věta, […] Posted in Krátké recenze
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […] Posted in Recenze knih
  • Výměna manželek - 21.9.201628. září 2016 Výměna manželek - 21.9.2016 Nové díly Výměny manželek jsou zpět! V premiérovém díle nové řady populární reality show uvidíme, jak bude mladá Sylvie zvládat velmi svérázného tatínka Láďu se dvěma dětmi ve sklepním […] Posted in Reality show
  • Zahulíme, uvidíme14. ledna 2005 Zahulíme, uvidíme Harold a Kumar zažijí nejbláznivější noc svého života v této svižné a originální teenagerské komedii. OBSAH FILMU:   Harold Lee (John Cho) svůj život zasvětil bankovním investicím: […] Posted in Filmové premiéry
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e8. října 2022 Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e Čtyři živly jsou v lidské povaze zakořeněny už tisíce let, mnoha kulturami. Navzájem se prolínají a vzájemně se ovlivňují. Jsou to země, oheň, voda a vzduch. Jako děti jsme trávily mnoho […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Good Son, The (1993)31. března 2018 Good Son, The (1993) Macaulay Culkin vypadá na první pohled jako hodný a slušný chlapec. Elijah Wood se však brzy přesvědčí, že ve skutečnosti je tomu právě naopak… Dvanáctiletý Mark právě […] Posted in Horory
  • Strážci Galaxie: Volume 3 - Zábavná a dojemná jízda vesmírem2. května 2023 Strážci Galaxie: Volume 3 - Zábavná a dojemná jízda vesmírem Strážci Galaxie, oblíbená parta vesmírných ztroskotanců, se již nějakou dobu zabydluje na Kdovíkde, jejich spokojený život však brzy naruší ozvěny Rocketovy (Bradley Cooper) bouřlivé […] Posted in Filmové recenze
  • Razorback (1984)26. května 2013 Razorback (1984) Carl se vydává do australské buše hledat svou ztracenou ženu. Při svém dobrodružném pátrání narazí kromě nevlídných vesničanů i na obřího hladového kance… Americká […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15754 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71956 KB. | 23.02.2024 - 17:09:11