Kritiky.cz > Speciály > Trumfové eso

Trumfové eso

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I quat­tro dell’Ave Maria (Trumfové eso) je wes­tern ital­ské­ho stři­hu z roku 1968, kte­rý reží­ro­val Giuseppe Colizzi a je dru­hým fil­mem úspěš­né dvo­ji­ce Bud Spencer a Terence Hill.

Děj

Děj se ode­hrá­vá bez­pro­střed­ně po udá­los­tech z fil­mu Bůh odpouš­tí... Django nikdy! Cat Stevens a Hutch Bessy jsou na ces­tě do El Pasa, aby si vyzved­li odmě­nu za hla­vu zlo­čin­ce Billa San Antonia a odmě­nu za navrá­ce­ní ukra­de­ných 300 000 dola­rů. Než San Antonio zemřel, řekl Catovi, že ve měs­tě je ban­kéř jmé­nem Harold, se kte­rým se spol­čil. Oba ho navští­ví a necha­jí si od něj pode­psat šek na znač­nou část­ku.

Harold je pak při­ve­de na sto­pu věz­ně­né­ho ban­di­ty Cacopoulose (Caco), kte­ré­mu slí­bí svo­bo­du výmě­nou za vrá­ce­ní peněz. V roz­ho­vo­ru mezi nimi se dozví­dá­me, že Harold a zlo­čin­ci Paco a Drake byli kdy­si Cacopoulosovými kum­pá­ny, ale po lou­pe­ži ho zra­di­li, tak­že už 15 let sedí ve věze­ní. Místo aby Harolda posle­chl, Cacopoulos ho zastře­lí a plá­nu­je pomstu. Nejprve pro­ná­sle­du­je Kocoura a Hutche a vyhá­ní jejich pení­ze. Znovu ho najdou v malém měs­tě, kde Cacopoulos roz­dě­lu­je pení­ze. Cacopoulos jim vyprá­ví o Pacovi a Drakeovi. Aby zís­ka­li své pení­ze zpět, oba mu neo­chot­ně pomo­hou.

Na mexic­ké základ­ně, kde se kona­jí fin­go­va­né sou­dy s mexic­ký­mi dezer­té­ry, před­se­dá Paco. Společně s par­tou mexic­kých dare­bá­ků, kte­rým Kocour slí­bil spous­tu peněz, se jim poda­ří post obsa­dit. Cacopoulos v sou­bo­ji stří­lí na Paca. Poté se vyda­jí k Drakeovi. Přitom je opět zra­dí Cacopoulos.

Ve Fair City, kde se vše točí kolem hazar­du, Cacopoulose opět najdou. Zbytek peněz Cat a Hutche mezi­tím pro­hrál v kasi­nu. Cacopoulos jim řek­ne, že má pode­zře­ní na pod­vod v kasi­nu. To se potvr­dí násle­du­jí­cí noc, kdy se Cat, Hutch a afro­a­me­ric­ký pří­tel a akro­bat Thomas vlou­pa­jí do kasi­na. Pod stře­chou a ve skle­pě najdou zaří­ze­ní k urče­ní dal­ší­ho čís­la v rule­tě. S tím­to vědo­mím se příští večer vyda­jí do kasi­na. Zatímco Cat, Hutch a Thomas kon­t­ro­lu­jí zaří­ze­ní, Cacopoulos vyhra­je v rule­tě celé jmě­ní a roz­bi­je ban­ku. To při­lá­ká Drakea, posled­ní­ho z Cacopoulosových býva­lých kama­rá­dů a ředi­te­le kasi­na, aby se vydal na ces­tu. V pře­střel­ce a násled­ném sou­bo­ji se čtve­ři­ci poda­ří postří­let všech­ny Drakeovy muže a zra­nit Drakea. Poté, co se o orga­ni­zo­va­ném pod­vo­du dozví návštěv­ní­ci kasi­na, ho však Cacopoulos nechá čelit spra­ve­dl­nos­ti.

Na kon­ci fil­mu Kocour a Hutch zís­ka­jí zpět své pení­ze a odjíž­dě­jí s Cacopoulosem.

Pozadí

Film je dru­hou čás­tí tri­lo­gie, kte­rá začí­ná fil­mem Bůh odpouš­tí, já ne! a kon­čí fil­mem Boot Hill.  V USA byl film uve­den pod názvem Ace High.

Ocenění

-„Drsné vti­py pro veče­ry s pivem v ple­chov­ce“ ... „hru­bá, ale účin­ná per­sifláž ita­lowes­ter­nů Sergia Leoneho“. (TV Spielfilm)

-„Zábavný ital­ský wes­tern s epi­zo­dic­kou záplet­kou plnou don­ských kik­sů. Zvláště dob­ře je insce­no­vá­no zúčto­vá­ní, scé­nář je čas­to vel­mi vtip­ný a Giuseppe Colizzi pro­ka­zu­je smy­sl pro nála­du a detail, i když jen spo­ra­dic­ky.“ (Monthly Film Bulletin)

-„Nejlepší ze tří vel­mi zda­ři­lých a ori­gi­nál­ních wes­ter­nů Giuseppeho Colizziho s pří­jem­nou hud­bou Carla Rustichelliho.“ (Ulrich P. Bruckner)

-Joe Hembus tvr­dí, že ve Čtyřech nazdar reži­sér a hlav­ní her­ci uká­za­li Italo wes­ter­nu jeho budouc­nost jako zábav­né­ho wes­ter­nu. Film „neu­stá­le při­ná­ší vzru­šu­jí­cí pře­kva­pe­ní“, Colizzi ovlá­dá „umě­ní při­pra­vit divá­ka na něco doce­la straš­né­ho, aby ho vzá­pě­tí potě­šil něčím straš­ně vtip­ným“.


Zdroj: Italská a Německá Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jestli se rozzlobíme, budeme zlí25. srpna 2022 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (originální název filmu: ...altrimenti ci arrabbiamo!) je film režiséra Marcella Fondata z roku 1974 s Budem Spencerem a Terencem Hillem v hlavních […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Navracím se ke kořenům: Můj pohled na původní Star Trek film a setkání s posádkou kapitána Kirka24. ledna 2024 Navracím se ke kořenům: Můj pohled na původní Star Trek film a setkání s posádkou kapitána Kirka K původnímu Star Treku jsem se dostal později, neboť jako silný ročník 90. jsem byl odkojen posádkou Jean Luc Picarda, největšího kapitána Federace, mé doby. Proto bylo logické, abych se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení28. dubna 2023 Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve filmu v průběhu […] Posted in Zajímavosti
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Harper Lee - Jako zabít ptáčka9. listopadu 2022 Harper Lee - Jako zabít ptáčka Americká autorka Harper Lee toho za svůj život zase tolik nenapsala. Na jejím kontě se vyjímají "pouze" 2 romány. Jako zabít ptáčka je prvním (a slavnějším) z nich. Příběh nás přivádí na […] Posted in Recenze knih
  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály
  • Vnitřní vesmír4. července 2022 Vnitřní vesmír Innerspace (Vnitřní vesmír) je americká sci-fi komedie z roku 1987, kterou režíroval Joe Dante a produkoval Michael Finnell. Steven Spielberg působil jako výkonný producent. Film byl […] Posted in Speciály
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74976 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72118 KB. | 22.02.2024 - 15:28:41