Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%

V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%

under the sun
under the sun
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dokument vznik­lý díky spo­lu­prá­ci něko­li­ka štá­bů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého. Velikou devi­zou je fakt, že doku­ment je o KLDR, což zna­me­ná, že mohl vznik­nout jen díky povo­le­ní tam­ní komu­nis­tic­ké stra­ny.
Nejprve si řek­ně­me, jak asi chtě­la komu­nis­tic­ká stra­na KLDR, aby doku­ment vypa­dal a vyzněl. Natáčecí štáb dostal přes­né instruk­ce co a kde má a může natá­čet. Proto inves­to­va­la spous­ta času na pří­pra­vu scé­ná­ře. Dokument tak má popsat život malé díven­ky a její rodi­ny v době, kdy díven­ka vstu­pu­je do jakési Dětské Unie a na počest vůd­ce tré­nu­je na spe­ci­ál­ní před­sta­ve­ní.
Obecně by se dalo říct, že vzhle­dem k pod­mín­kám v KLDR se poda­ři­lo nato­čit solid­ní doku­ment. Práce s kame­rou a s detai­ly je zde zce­la jas­ně vidět. Hudba vybrá­na také dob­ře, nepo­tě­ší, ale ani neu­ra­zí. Hodně je zde před­sta­ve­na tvor­ba míst­ní, což už samo o sobě je dost „mazec“.
Tak a teď k tomu co se dělo ze stra­ny štá­bu, a co bylo jeho skry­tým zámě­rem. Povolení natá­čet štáb měl, ale tak tro­chu režim KLDR pře­ve­zl a pouš­těl kame­ru o něco dřív a nechá­val zapnu­tou tro­chu déle. To má za násle­dek to, že vzni­kl zce­la auten­tic­ký doku­ment o tom, jak komu­nis­tic­ký režim v KLDR vymý­vá lidem moz­ky už od dět­ské­ho věku. Nejhorší na tom všem je, že spous­ta lidí si mys­lí, že tam­ní oby­va­te­lé jsou s tím smí­ře­ní a vlast­ně vedou šťast­ný život. Právě nao­pak. Díky kva­lit­ní prá­ci štá­bu je vel­mi dob­ře vidět, jak je seve­ro­ko­rej­ský lid una­ve­ný a k obča­nům už něja­kou ces­tou pro­sák­ly infor­ma­ce o tom, že západ­ní kapi­ta­lis­tic­ký svět není plný zrád­ců a nesna­ží se zni­čit Koreu. Asi vět­ši­na lidí chá­pe, jak fun­go­va­la pro­pa­gan­da a režim v soci­a­lis­tic­kém Rusku a u nás, tak­že také tuší, jak to asi teď fun­gu­je podob­ně v KLDR. Nicméně vidět tenhle „mlýnek na maso“ bez­pro­střed­ně v pra­xi je fakt sil­ná káva. Rozhodně dopo­ru­ču­ji všem, obzvláš­tě v této době, kdy se kona­jí ZOH v Jižní Korei a pro­bí­ha­jí­cí prv­ní sna­hy o sblí­že­ní okol­ní­ho svě­ta s KLDR.
Dávám 75%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu4. června 2024 The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu Když se řekne "The Beach Boys" tak se každému hned vybaví velmi chytlavé hity této legendární "klučicí" americké kapely 60. let, jež se nebála experimentovat, posouvat hranice v popové […] Posted in Dokumenty
  • Andrew Giarelli podává zprávu z informační války: reflexe k filmu „20 dní v Mariupolu“2. května 2024 Andrew Giarelli podává zprávu z informační války: reflexe k filmu „20 dní v Mariupolu“ Zpráva o „informační“ válce Andrew Giarelli Autor vyučuje na pražské Anglo-American University Pojednání k filmu „20 dní v Mariupolu“ Nejznepokojivější okamžik hluboce znepokojivých […] Posted in Zajímavosti
  • Nedělej Zagorku!31. srpna 2022 Nedělej Zagorku! „Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlouhý a velmi vřelý dokument o jedné z nejznámějších českých pěveckých legend, nezapomenutelné Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvělá zpěvačka, […] Posted in Dokumenty
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Karel Svoboda: Šťastná léta26. července 2022 Karel Svoboda: Šťastná léta Tak trochu ze zvědavosti jsme shlédla český filmový dokument o hudebním skladateli a géniovi – Karlu Svobodovi, jehož texty písní, a to i po několik desítek let, se stále ještě zpívají. Já […] Posted in Dokumenty
  • Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti25. července 2022 Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti Dokument „Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti“ slibně lákal na nejpoutavější okamžiky soudního procesu včetně rozhovorů a reportáží z tohoto případu, který doslova šokoval celý svět. 43 […] Posted in Filmové recenze
  • V síti - Recenze - 90%10. března 2020 V síti - Recenze - 90% Režiséři Barbora Chalupová a Vít Klusák nám i díky penězům od veřejnosti a diváků přináší nový celovečerní dokument jménem V síti. Každý, kdo se o novinky zajímá určitě neměl šanci se […] Posted in Filmové recenze
  • Free Solo – Recenze – 80%19. května 2019 Free Solo – Recenze – 80% Oscarem oceněný americký dokument Free Solo se zabývá výkonem a osobností třicetiletého horolezce Alexe Honnolda, který se rozhodl vylézt na skalní stěnu El Capitan (což je 900 metrů […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná zpráva – Recenze – 60%15. listopadu 2018 Mimořádná zpráva – Recenze – 60% Observační dokument režiséra, scenáristy a producenta Tomáše Bojara (Česká RAPublika, FC Roma) se natáčel v redakcích České televize a Hospodářských novin (a také trošku na Pražském hradě) […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79680 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71678 KB. | 20.06.2024 - 10:43:05