Kritiky.cz > Krátké recenze > Voyeuři

Voyeuři

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od fil­mu jsem neměl žád­ná oče­ká­vá­ní, jen jsem viděl, že v něm hra­je Sydney Sweeney, tak jsem si ho pus­til. No a jsem doce­la rád, že jsem to udě­lal. Viděl jsem totiž tech­nic­ky veli­ce dob­ře vyro­be­ný sní­mek - kame­ra, střih, kom­po­zi­ce, cel­ko­vá mizanscé­na, tak­též hud­ba, všech­no bylo nále­ži­tě nápa­di­té a napros­to pre­ciz­ní. Líbily se mi také odka­zy na “Okno do dvo­ra”, ať už byly úmy­sl­né či niko­li. Sweeney mě pře­svěd­či­la o tom, že oprav­du umí hrát, s pře­hle­dem film utáh­la, čímž ovšem nechci sha­zo­vat ved­lej­ší her­ce, všich­ni hrá­li veli­ce dob­ře. Bál jsem se sko­ro dvou­ho­di­no­vé sto­pá­že, a i když by sní­mek asi pře­žil být o něja­kých 10-15 minut krat­ší, dvě hodi­ny doce­la utek­ly a nenu­dil jsem se, nepři­šlo mi to úpl­ně zby­teč­ně. Příběh byl ovšem doce­la před­ví­da­tel­ný, hlav­ní zvrat jsem oče­ká­val zhru­ba od polo­vi­ny fil­mu, a ve výsled­ku to všech­no půso­bi­lo tro­chu při­ta­že­né za vla­sy. No a (tema­tic­ky až ezo­pov­ské) pou­če­ní o dneš­ní nebez­peč­né době, kte­ré nám chtě­li tvůr­ci sdě­lit, bylo tak oči­vid­né, že mi málem zka­zi­lo dojem z fil­mu - byl bych radě­ji, kdy­by mě tvůr­ci necha­li, ať si moud­ro domys­lím sám. Solidní počin, jen tak si ho podru­hé nepus­tím, ale roz­hod­ně sto­jí za zhléd­nu­tí. 7/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74238 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71413 KB. | 24.06.2024 - 01:59:08