Kritiky.cz > Recenze knih > Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

ZadRostliny
ZadRostliny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale netrá­vit ple­tím celé hodi­ny a dny? Existují dva zce­la pro­ti­klad­né pří­stu­py. Vytrhat ze záho­nu vše, co jsem nevy­sa­dil nebo nao­pak opač­ný extrém nechat pří­ro­du, ať si pora­dí sama a nechat se v době skliz­ně pře­kva­pit, jak to dopadlo. Posledních něko­lik let lidé stá­le čas­tě­ji volí návrat k pří­ro­dě a dru­hou alter­na­ti­vu, ale občas je potře­ba v rozum­né míře pří­ro­dě pomo­ci. Pro ty, co se neklo­ní ani na jed­nu stra­nu a chtě­jí mít ale­spoň čás­teč­nou kon­t­ro­lu nad tím, co v jejich zahra­dě ros­te a bují je urče­na kniž­ní novin­ka němec­ké autor­ky Bärbel Oftring  Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě s podti­tu­lem Jak je roz­po­znat a co s nimi.

Kniha obsa­hu­je sto rost­lin, kte­ré se mohou obje­vit na zahra­dě, a nabá­dá čte­ná­ře, co s nimi. Už na des­kách kni­hy najde­me top deset rost­lin, kte­ré autor­ka na jed­né stra­ně nej­ví­ce vyzdvi­hu­je a na dru­hé nej­ví­ce zatra­cu­je, ale nic není tak jed­no­znač­né, jak by se moh­lo zdát. Do desít­ky nej­krás­něj­ších, kte­ré se mohou na vaší zahra­dě samy obje­vit, autor­ka řadí napří­klad topo­lov­ku a hle­dík, ale pokud jste je v před­cho­zích letech na zahra­du neza­se­li, těž­ko se zde zje­ví jen tak. Na opač­ném spek­tru najde­te deset nej­ob­tíž­něj­ších rost­lin, kte­ré mohou vaši zahra­du násil­ně osíd­lit a i tady bych si dovo­li­la s autor­kou pole­mi­zo­vat. Do toho­to výbě­ru se dosta­la tře­ba kopři­va dvou­do­má, kte­rá ros­te jen na vlh­kých mís­tech s vyso­kým obsa­hem dusí­ku a těch v sou­čas­ných udr­žo­va­ných zahra­dách zase tolik není. Ale o pýru nebo sme­tán­ce lékař­ské už asi není tře­ba deba­to­vat.

Autorka kni­hu čle­ní do tří hlav­ních kapi­tol a to nety­pic­ky pod­le toho, jak vypa­da­jí prv­ní lis­ty, kte­ré na rost­li­ně vyra­ší, tak­že se může­te sezná­mit s rost­li­na­mi, kte­ré mají prv­ní lis­ty: podlouhlé­ho tva­ru, okrouhlé­ho tva­ru, slo­že­né nebo čle­ně­né.  Každé rost­li­ně je věno­vá­na dvoj­stra­na , kde najde­te foto­gra­fie rost­li­ny, kte­rá čer­s­tvě vylez­la z půdy, dal­ší foto po cca dvou týd­nech a posled­ní fot­ku dospě­lé rost­li­ny. U kaž­dé rost­li­ny najde­te i tabul­ku s latin­ským názvem, for­mou, dobou kve­te­ní, výš­kou, výsky­tem a sta­no­viš­těm, kde ji lze nej­čas­tě­ji nalézt. V dopro­vod­ném tex­tu se dozví­te, jest­li má rost­li­na léčeb­né nebo kuchyň­ské vyu­ži­tí a dal­ší podrob­nos­ti o jejím vzhle­du, tak abys­te kaž­dou z nich bez­peč­ně pozna­li a moh­li se roz­hod­nout, jak s ní na své zahra­dě nalo­ží­te.

Ke kni­ze Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě je nut­no při­stu­po­vat spí­še jako k inspi­ra­ci, kde načer­pá­te infor­ma­ce o běž­ných rost­li­nách, kte­ré může­te na zahra­dě potkat a sami si určí­te, jest­li pone­sou nálep­ku žádou­cí nebo nežá­dou­cí. Každá rost­li­na je uži­teč­ná jiným způ­so­bem. Pokud není vhod­ná jako léčiv­ka nebo potra­va pro lidi, mož­ná její pří­tom­nost oce­ní motý­li nebo dal­ší uži­teč­ný hmyz nebo svým vzhle­dem ozvlášt­ní jinak fád­ní kout zahra­dy.

Více na Kritiky.cz
Venkovské sídlo - Časy se mění Máte rádi rodinné ságy? Chcete si přečíst poslední díl této povedené trilogie? Tak práv...
Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k... Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k filmům Věčný svit neposkvrněn...
Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původn...
Red Dead Redemption 2 / část 46 / Netvor z bažin / 1080 HD / 60 FPS ...
Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro ...

 • Název kni­hy:     Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě
 • Autorka:              Bärbel Oftring
 • Nakladatelství:                 Grada
 • Rok vydá­ní:        2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Tom Yum Goong22. května 2006 Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkovat, že se tento mladík objevil na scéně. Jet Li, Jackie Chan i další stálice už pomalu myslí na […] Posted in Filmové recenze
 • Titulky k Blindspot S04E11 - Careless Whisper8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E11 - Careless Whisper Jedenáctý díl bude tak trochu literární. Někdo zabil spisovatele, který věděl až podezřele mnoho o Jane i celém týmu FBI. Jak je to možné? Nechte se překvapit. A co Tasha? Byla to opravdu […] Posted in Titulky
 • Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...20. června 2017 Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely... Čaroděj Harry Potter si podmanil celý mudlovský svět. Kouzla a magie se díky němu dostaly téměř do každé domácnosti a 26. června uplyne už neuvěřitelných dvacet let od vydání první knihy o […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
 • Přelet nad kukaččím hnízdem20. února 2022 Přelet nad kukaččím hnízdem Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) je americký psychologický komediálně-dramatický film režiséra Miloše Formana z roku 1975, natočený podle stejnojmenného románu […] Posted in Speciály
 • X. Martin: Provedu!1. prosince 2016 X. Martin: Provedu! Kniha, při jejíž četbě se neustále ptáte, kde končí fakta a začíná autorova fikce. Román je zasazený do nelehké doby předcházející atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda […] Posted in Recenze knih
 • #DP94: Cover26. srpna 2020 #DP94: Cover Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Brian Michael Bendis Kresba: David W. Mack Brian Michael Bendis a David W. Mack, to je kombinace, která na papíře zní naprosto skvěle. […] Posted in Recenze komiksů
 • Hra na oliheň (2021) (seriál)24. září 2021 Hra na oliheň (2021) (seriál) Hollywood je vyřízený, Korea Rulez!!Spojení Netflixu s Jížní Koreou je to nejlepší, co kdy koho napadlo a vznikla z toho opět parádní podívaná se všemi Korejskými parametry, rysy a […] Posted in Krátké recenze
 • Harry Potter a Princ dvojí krve - Tentokrát jde o život nejen Harry Potterovi.18. prosince 2020 Harry Potter a Princ dvojí krve - Tentokrát jde o život nejen Harry Potterovi. Začneme klady. Film je vtipný po celou stopáž. Obsahuje nejen vtipy tipu šel a spadl ze schodů, ale také hlášky jsou povedené (v některých případech). Herecké výkony jsou srovnatelné s […] Posted in Retro filmové recenze
 • Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour14. února 2022 Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour Láká vás malování a nevíte, kde začít? Zkuste to s knihou "Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour" od Marie Ginzburg, kterou vydala Grada Publishing, a.s. Hned jak […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54545 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69727 KB. | 05.12.2023 - 12:28:49