Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Život

Život

dfad2ef3ea 104058688 o2
dfad2ef3ea 104058688 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Čekání na pokra­čo­vá­ní vetřel­čí série jsem si dnes zpří­jem­nil milým sci-fi thrille­rem Život, kte­rý se neta­jí inspi­ra­cí prá­vě slav­ným Scottovým dílem.
Foto: Columbia Pictures
Život má nesmír­ně jed­no­du­chý pří­běh. Skupinka věd­ců obje­ví na Marsu prv­ní­ho mimo­zemš­ťa­na, pře­ve­ze ho na svou vesmír­nou sta­ni­ci, kde se ale par­chant vymkne kon­t­ro­le a začne zabí­jet. Vědátoři rázem musí bojo­vat o osud naší Modré pla­ne­ty.
I přes jed­no­du­chost pří­bě­hu mě film nesmír­ně bavil a ubí­hal mi rych­le. Film byl po vizu­ál­ní strán­ce vel­mi půso­bi­vý, při scé­nách ve vesmí­ru se mi něko­li­krát vyba­vi­la Cuarónova Gravitace a pohle­dy na vesmír­nou sta­ni­ci zase při­po­mí­na­ly Boylovo Sunshine. Režisér Espinoza se tedy inspi­ro­val u nej­lep­ších.
Herecká eki­pa však půso­bi­la dosti nevy­rov­na­ně. Zatímco tro­ji­ce Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson a Ryan Reynolds odved­la svůj stan­dard (Reynolds navíc skvě­le hláš­ko­val), dal­ší tři her­ci byli jed­no­du­še pří­šer­ní, což je oprav­du ško­da. Postavy, kte­ré všech šest uměl­ců ztvár­ňo­va­lo se navíc mnoh­dy cho­va­ly zvlášt­ně a nelo­gic­ky. Jak jinak si mám vysvět­lit to, že se tým sna­žil dlou­hou dobu mís­to celé Země zachrá­nit rus­kou věd­ky­ni, pří­pad­ně dlou­hé oži­vo­vá­ní brit­ské­ho čer­noš­ské­ho bio­lo­ga? Navíc téměř všich­ni čle­no­vé v jed­nu chví­li nema­jí tuše­ní co dál, aby za pět minut při­šli s napros­to geni­ál­ním nápa­dem. Scenáristi zde evi­dent­ně neod­ved­li tu nej­lep­ší prá­ci...
Samotný mimo­zemšťan mě však vel­mi potě­šil. Po dlou­hé době jsem na plát­ně viděl živý orga­nis­mus z jiné pla­ne­ty, kte­rý nepři­po­mí­nal téměř nic ze Země. Díky tri­kům od hochů z Lucasfilmu navíc půso­bil oprav­du rea­lis­tic­ky, tak­že bych se vlast­ně ani nedi­vil, kdy­by se za pár let koneč­ně obje­vil cizí život a vypa­dal nějak podob­ně.
Velmi dob­ré byly i scé­ny vyvraž­ďo­vá­ní čle­nů posád­ky. Život to všech­no dělal tak chytře, že jsem mu celou dobu fan­dil a dou­fal, že vyhra­je. Díky pří­stup­nos­ti od 15 let byly navíc smr­ti hlav­ních hrdi­nů plné krve, což ješ­tě více umoc­ňo­va­lo skvě­lý záži­tek. Trochu mne však mrzí, že ve fil­mu, kte­rý jako svůj žánr uvá­dí horor neby­la ani jed­na leka­cí scé­na.
Život je tedy vel­mi milý sci-fi thriller, kte­rým se nedá nic zka­zit, Kombinuje v sobě to nej­lep­ší ze slav­ných vesmír­ných fil­mů minu­los­ti a před­sta­vu­je vel­mi děsi­vou budouc­nost.
Hodnocení: 80%
P.S. Mimozemšťan vypa­dá tro­chu jako jed­no mon­strum z Lovecraftova mýtu Cthulhu. Schválně jest­li tvůr­ci při­zna­jí dal­ší inspi­ra­ci. 🙂

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Låt den rätte komma in (2008)26. února 2018 Låt den rätte komma in (2008) Švédské upíří drama, které se snaží zaútočit především na vaše city… Dvanáctiletý Oskar žije se svou matkou na jednom ze Stockholmských sídlišť. Plachý chlapec však […] Posted in Horory
  • Zabiji Nixona16. prosince 2022 Zabiji Nixona Vysvětlete mi to pane Bernsteine. Já chci jen kousek toho amerického snu. To chci vážně tak moc… Životní příběh Samuela Bycka, ústřední postavy tohoto filmu, je moc smutný. Životní […] Posted in Krátké recenze
  • Horde, The (2016)7. září 2019 Horde, The (2016) Bývalý mariňák Paul Logan se musí postavit bandě zmutovaných buranů s kanibalskými choutkami, které vede Costas Mandylor… Mladá učitelka Selina vyjíždí […] Posted in Horory
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Chlazení PS5 bude Sony upravovat skrze updaty. Jinými slovy to...22. října 2020 Chlazení PS5 bude Sony upravovat skrze updaty. Jinými slovy to... Chlazení PS5 bude Sony upravovat skrze updaty. Jinými slovy to znamená, že Sony bude data z nadcházejících her shromažďovat a posléze bude chladící větrák optimalizovat. Posted in Krátké herní aktuality
  • Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.16. března 2021 Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon. Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Santa je úchyl!31. prosince 2022 Santa je úchyl! 10/10 – Dokonalá nekorektní béčková komedie, která v očích každého dítěte, které s ní přijde do styku, naprosto zdecimuje veškeré představy o romantických či rodinných svátcích klidu […] Posted in Krátké recenze
  • RECENZE – VRAŽDA NA HŘIŠTI30. listopadu 2022 RECENZE – VRAŽDA NA HŘIŠTI Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 304Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3644-5Anotace:U skluzavky na […] Posted in Recenze knih
  • AMD novými grafickými kartami RX 6000 s architekturou RDNA 2 a...10. září 2020 AMD novými grafickými kartami RX 6000 s architekturou RDNA 2 a... AMD novými grafickými kartami RX 6000 s architekturou RDNA 2 a procesory Zen 3 konkurenci odpoví už 28. 10. Kvalitní montáž tepelných čerpadel Levná tepelná čerpadla Tepelné […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39466 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71706 KB. | 29.02.2024 - 11:55:35