Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Hudební hvězdy v roli herců - David Bowie

Hudební hvězdy v roli herců - David Bowie

MV5BMTgxNTYzMTM4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjU1NTU5MTE@. V1
MV5BMTgxNTYzMTM4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjU1NTU5MTE@. V1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V naší nové rub­ri­ce Vám bude­me před­sta­vo­vat hudeb­ní hvězdy, kte­ré úspěš­ně či neú­spěš­ně fušo­va­li do herec­ké­ho řemes­la. V his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu exis­tu­je totiž mno­ho pří­pa­dů, kdy si slav­ný muzi­kant stři­hl něja­kou fil­mo­vou roli. Někdo byl jako herec úspěš­ný, jiný totál­ně pro­pa­dl. Je také mno­ho muzi­kan­tů, kte­ré herec­tví chyt­lo nato­lik, že mají na svém kon­tě hned něko­lik fil­mo­vých rolí.
Naším prv­ním pří­kla­dem muzi­kan­ta v roli her­ce je muž, kte­rý nás loni, 10. led­na, navždy opus­til. David Bowie byl mimo­řád­ně talen­to­va­ný umě­lěc a ná svém kon­tě má hned něko­lik fil­mo­vých rolí. Bowieho hudeb­ní kari­é­ra zača­la na kon­ci 60. let, my se však bude­me věno­vat pou­ze té herec­ké. David už od dět­ství půso­bil jako někdo z jiné pla­ne­ty a tuto sty­li­za­ci vyu­ží­val i pro svou hudeb­ní dráhu. V roce 1976 ho tudíž při­ro­ze­ně obsa­díl reži­sér Nicolas Roeg do role mimo­zemš­ťa­na ve fil­mu Muž, kte­rý spa­dl na Zemi. Toto, dnes již kul­tov­ní Sci-Fi je vyzdvi­ho­vá­no prá­vě díky Bowieho pře­svěd­či­vé­mu výko­nu a před­zna­me­na­lo zpě­vá­ko­vu poměr­ně boha­tou herec­kou kari­é­ru.
Výsledek obrázku pro the man who fell to earth
Muž, kte­rý spa­dl na Zemi. FOTO: Cinema 5 Distributing
Svou dal­ší fil­mo­vou roli dostal Bowie v němec­kém fil­mu Krásný Gigolo, ubo­hý Gigolo, kde ztvár­nil opět hlav­ní roli, a to němec­ké­ho vojá­ka, kte­rý se po kon­ci prv­ní svě­to­vé vál­ky živí jako gigo­lo. Vedlejší roli zís­kal i v dal­ším němec­kém fil­mu, ve fil­mo­vé adap­ta­ci kni­hy My děti ze sta­ni­ce Zoo o dív­ce závis­lé na dro­gách. Další význam­ná role při­šla v roce 1983 ve fil­mu Veselé Vánoce, pane Lawrenci, ve kte­rém Bowie ztvár­nil brit­ské­ho vojá­ka uvěz­ně­né­ho v japon­ském zaja­tec­kém tábo­ře za dru­hé svě­to­vé vál­ky. Ve stej­ném roce se ješ­tě obje­vil v prů­měr­ném horo­ru Tonyho Scotta The Hunger po boku slav­ných here­ček Catherine Deneuve a Susan Sarandon.
Výsledek obrázku pro merry christmas mr. lawrence
Britský důstoj­ník ve fil­mu Veselé Vánoce, pane Lawrenci. FOTO: Universal Pictures
Druhá polo­vi­na 80.let při­nes­la Bowiemu dvě herec­ké pří­le­ži­tos­ti. Ve fan­ta­sy fil­mu Labyrint, do kte­ré­ho slo­žil i pět pís­ní, ztvár­nil vlád­ce kou­zel­né říše a v kon­tro­verz­ním sním­ku Martina Scorseseho Poslední poku­še­ní Krista si zahrál Piláta Pontského. Režisér David Lynch mu v roce 1992 dal roli ve svém fil­mu Twin Peaks a v roce 1996 doká­zal skvě­lě zahrát Andyho Warhola v živo­to­pis­ném sním­ku Basquiat. O deset let poz­dě­ji zno­vu doká­zal úchvat­ně ztvár­nit zná­mou osob­nost, a to Nikolu Teslu ve výbor­ném fil­mu Christophera Nolana Dokonalý trik.
Související obrázek
S Andy Serkisem a Hughem Jackmanem ve fil­mu Dokonlý trik. FOTO: Warner Bros. Pictures
Výše zmí­ně­né sním­ky nejsou všech­ny, ve kte­rých David Bowie hrál, ale sna­žil jsem se vybrat ty nej­vý­raz­něj­ší role. Nejsou to jen herec­ké výko­ny, jimiž Bowie obo­ha­til svět fil­mu, jeho pís­ně se totiž vel­mi čas­to obje­vu­jí v soun­d­tra­cích fil­mů.
David Bowie zůsta­ne neza­po­me­nu­tel­ný hlav­ně díky své hud­bě, ale ani jeho fil­mo­vé role se neo­kou­ka­jí. Byl totiž neo­by­čej­nou osob­nos­tí, kte­rá se už nej­spíš nikdy nena­ro­dí.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Hudební hvězdy v roli her­ců


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021....3. listopadu 2020 Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021.... Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021. Nasvědčuje tomu malá poznámka v oficiálním traileru na PS5 pro kanadský Youtube. Posted in Krátké herní aktuality
  • Polar28. ledna 2019 Polar Netflix ani na začátku nového roku nezahálí a už na leden si připravil hned několik novinek. Jednou z nich je adaptace online komiksu Polar Víctora Santose. Na rozdíl od […] Posted in Filmové recenze
  • Chili vypadává... | Survivor CZ&SK1. května 2022 Chili vypadává... | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Pod (2015)3. prosince 2023 Pod (2015) Co se doopravdy skrývá ve sklepě duševně nemocného sourozence? A je skutečně psychicky narušený, nebo celou dobu mluvil pravdu…?Ed poprosí svou sestru Lylu, aby s ním odjela […] Posted in Horory
  • 247°F (2011)26. května 2019 247°F (2011) Rádi se potíte v sauně? Jen aby se vám to jednou nevymstilo! Po tragické smrti svého snoubence se Jenna stáhla do sebe a přestala si užívat života. To se snaží změnit […] Posted in Horory
  • Piráti z KaribikuTruhla mrtvého muže11. května 2011 Piráti z KaribikuTruhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 1.1.2007 recenze Přečteno: 106 krát […] Posted in Recenze
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Cameron Diaz9. června 2004 Cameron Diaz Cameron vyrůstala jako běžná Američanka, tedy až na její přirozenou krásu. Její otec Emilio je původem z Kuby, je mistrem ve společnosti California Oil. Její máma Billie, která je míšenka […] Posted in Profily osob
  • Skopičiny kocoura Silvestra21. dubna 2020 Skopičiny kocoura Silvestra Oranžový kocourek Silvestr u žije babičky nedaleko ZOO. I když se má dobře, dostává mlíčko a všichni u něj doma ho mají rádi, má velké přání. Chce, aby ho všichni obdivovali, a touží zažít […] Posted in Recenze knih
  • Terapie - Epizoda 6 (S03E06)15. ledna 2019 Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel si užít život v Amsterdamu. Terapie pokračuje a postupně se dozvídáme podrobnosti ze života […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49629 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71757 KB. | 29.02.2024 - 12:55:00