Kritiky.cz > 2023 > Leden > 22

Grand Prix (2022) 

Ze začát­ku jsem si říkal, že půjde o totál­ní pře­šlap, ale naštěs­tí sla­bý úvod jen před­zna­me­ná­val nako­nec poměr­ně vyda­ře­nou uje­tou kome­dii i tref­nou paro­dii na road movie a kri­mi, plnou neko­rekt­ní­ho humo­ru,... Read more »

Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

Milovníci papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, papí­ru a nůžek by si urči­tě nemě­li nechat  ujít vel­mi zají­ma­vou a kou­zel­nou kni­hu s názvem „Rozstříhej si kni­hu“, jež vyda­la Metafora, s.r.o.. Vystřihovánky jsou vel­mi skvě­lou rela­xač­ní meto­dou,... Read more »

Spolu (2022) 

Na ten­to film jsem zaví­tal do kina. A přes­to­že povět­ši­nou píšu recen­ze bez­pro­střed­ně po zhléd­nu­tí fil­mu, tak zde tomu tak neby­lo. Musel jsem sní­mek tro­chu vstře­bat a tro­chu si roz­mys­let, co o něm... Read more »

Andor

Po delší době se konečně v předaleké galaxii opět objevil příběh, který Vás potěší. Dospělý špionážní a politický příběh pro dospělé fanoušky, kteří vyrostli na dětské vesmírné pohádce o... Read more »

Vikingové: Valhalla - Série 1

3/10 – STARÁ RECENZE No já vám nevím. Tolik očekávání a nakonec je to taková ptákovina. A vata tak hustá, že by se dala krájet... I když je pravda, že... Read more »
Stránka načtena za 2,58711 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47678 KB. | 18.04.2024 - 03:51:07