Kritiky.cz > 2023 > Leden > 02

sKORO NA mizině (2020) (seriál) 

Tohle se par­tě Divadla Mír oprav­du poved­lo. Nesmírně vtip­ný a zábav­ný seri­ál, kte­rý mě fakt hod­ně bavil. V pod­sta­tě je to tako­vá pan­de­mic­ká sešlost diva­del­ních her­ců, ale par­ta diva­dla Mír (hlav­ně... Read more »

Jak Jakub potkal ryby - kniha pro všechny milovníky ryb a rybaření

Přemýšlím nad slo­vy, zda rybář může být pohád­ká­řem a nao­pak? Co mys­lí­te? Jakub Vágner je urči­tě skvě­lý rybář a tak­též výbor­ný vypra­věč. Co když je rybář pohád­ká­řem a pohád­kář rybá­řem? Co když... Read more »

Ateliér Rosen - Modistky z Tržní uličky

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové ali­as Marie Lamballe? Chcete zažít nesku­teč­ný pří­běh zaká­za­né lás­ky a věr­né­ho přá­tel­ství? Pokud ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Ateliér Rosen - Modistky... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E02 - Lessons

Cecil se sna­ží vyře­šit sví­zel­nou finanč­ní situ­a­ci pro­de­jem rodin­né­ho obra­zu. Lucian se sna­ží sblí­žit s Rose, ale moc se mu neda­ří. Danioni dál vydí­rá Bellu. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Jack Ryan - Season 3

1.Série: Střední východ/Islám- Pecka. 2. série- Venezuela- Pecka. 3. série- Rusko- NUDA. Celkem aktuální téma, ale téměř vůbec mě to nebavilo. Akce tu je strašně málo ( fighty téměř... Read more »
Stránka načtena za 2,67316 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47715 KB. | 16.04.2024 - 20:02:50