Kritiky.cz > 2023 > Leden > 05

Dunajský racek - skutečný příběh ženy, která se nikdy nevzdala

Máte rádi Vídeň? Chcete pro­žít veli­ce emo­tiv­ní pří­běh jed­né pře­mýš­li­vé ženy? Tak prá­vě vám je určen román Hany Oboda, s názvem Dunajský racek. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou... Read more »

Příliš mnoho vzpomínek

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh... Read more »

Redeem Team: Návrat Dream Teamu

Basketbal je ame­ric­ký sport a Američané v něm nebe­rou nic jiné­ho, než vítěz­ství. Ostatně, prá­vě to je sou­čás­tí jejich národ­ní iden­ti­ty. Být nej­lep­ší. Proto jen těž­ko zkou­sá­va­li neú­spěch své­ho týmu snů... Read more »

Operace Fortune: Ruse de guerre: Guy Ritchie zahajuje rok 2023 s velkou pompou

Britská vlá­da najme sku­pi­nu sou­kro­mých spe­ci­ál­ních agen­tů, aby vypá­t­ra­li záhad­ný MacGuffin ve fil­mu Operace Fortune: Ruse de Guerre, zruč­ně nato­če­ném akč­ním fil­mu Guye Ritchieho, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do... Read more »

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989) 

Třetí Indyho dob­ro­druž­ství je opět vel­mi str­hu­jí­cí, ale ten­to­krát i s jed­ním obo­ha­ce­ním, kte­rým je budo­vá­ní vzta­hu mezi Indym a jeho otcem. Dělá to ten film, na roz­díl od pře­de­šlých, tro­chu sil­něj­ším,... Read more »

Christmas Carol

Jeden z nejchválenějších filmů z JK minulého roku je konečně venku a musím říct, že mi to pěkně pocuchalo nervy a sedřelo mě to z kůže! Hlavní hrdina se... Read more »

Kingdom 2: To Distant Lands

Režisér Alice in Borderland Shinsuke Sato dává o sobě vědět velmi brzy a je tu s pokračováním jedné z nejprodávanějších Mang Kingdom. První díl se mi hodně líbil, mělo... Read more »
Stránka načtena za 3,00982 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47859 KB. | 20.05.2024 - 04:46:58