Kritiky.cz > 2023 > Leden > 06

Vizuální efekty ve filmu Guye Ritchieho „Operace Fortune: Ruse de guerre“ vytvořili pražští filmaři

Operace Fortune: Ruse de Guerre, nej­no­věj­ší film brit­ské­ho reži­sé­ra Guye Ritchieho, kte­rý prá­vě běží v čes­kých kinech, a jehož efek­ty měl na sta­ros­ti míst­ní post­pro­dukč­ní tým. Tým více než 100 uměl­ců... Read more »

Operace Fortune: Ruse de guerre - Guy Ritchie a jeho návrat ke špionům

Necelé dva roky po Rozhněvaném muži při­chá­zí brit­ský reži­sér a scé­náris­ta Guy Ritchie s novým fil­mem, a ten­to­krát se vra­cí k žán­ru špi­o­náž­ní kome­die. Opět si najal něko­lik ze svých dvor­ních her­ců, jako tře­ba... Read more »

Hvězda filmu Balerína Ana de Armas o natáčení v Praze s Keanu Reevesem

Pražské natá­če­ní spin-offu Johna Wicka Ballerina s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlav­ních rolích je momen­tál­ně kvů­li svát­kům pře­ru­še­no, ale od příští­ho týd­ne bude pokra­čo­vat na natá­če­ní v České repub­li­ce. Kromě... Read more »

Jan Žižka (2022) 

Ktož jsú Boží bojov­ní­ci. Aneb dob­ře nato­če­ný film, se skvě­lým zvu­kem a výpra­vou, ale abso­lut­ně cha­bým dějem. Nenašlo se nic, co by mě na ději fakt zau­ja­lo. Nepřehledné bitvy, tápá­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,49430 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47782 KB. | 16.04.2024 - 19:24:14