Kritiky.cz > 2023 > Leden > 07

Bledé modré oko - vyšetřování dle Edgara Allana Poea - 60 %

Tak máme na Netflixu detek­tiv­ku. A dokon­ce i tro­chu mys­te­ri­óz­ní detek­tiv­ku. Tou je Bledé mod­ré oko. V hlav­ní roli hvězda stří­br­né­ho plát­na Christian Bale a ved­lej­ší hvězdy ješ­tě slav­něj­ší a zku­še­něj­ší.  Jmenovitě Gillian Anderson,... Read more »

Bledé modré oko - Christian Bale spojil síly s Edgarem Allanem Poem - 70%

Netflix při­chá­zí s prv­ním vět­ším fil­mem letoš­ní­ho roku, a tím je Bledé mod­ré oko (v ori­gi­ná­lu The Pale Blue Eye). Jakožto ostří­le­ný detek­tiv Augustus Landor se před­sta­vu­je herec Christian Bale, kte­rý má za sebou... Read more »

Milénium – kronika nové doby

Tato kni­ha zaujme na prv­ní pohled. Skvěle vysti­hu­je atmo­sfé­ru doby oko­lo roku 2000, přes­ně­ji roky 2000 až 2005. Toto obdo­bí bylo, dle autor­ky, pře­cho­do­vé, jeli­kož nee­xis­to­va­ly soci­ál­ní sítě, na... Read more »

The Gray Man (2022) 

Tak jsem si zase jed­nou pus­til něco od Netflixu, ale pře­kva­pi­vě mě to ten­to­krát bavi­lo. Zběsilá akč­ní jíz­da napříč svě­tem, kde se pořád jenom stří­lí zní sice jed­no­du­še, ale... Read more »

Misery nechce zemřít

Misery nechce zemřít je filmem, po jehož prvním zhlédnutí jsem měl takové psycho, že jsem jej ani nedokázal ohodnotit, natož k němu napsat recenzi. Na to jsem potřeboval druhé... Read more »

Srdcerváči

7/10 – Až na pár nutkání proskočit zavřeným oknem, rozškrábat si obličej, anebo si rovnou raději vystřelit svůj oteklý mozek z hlavy, jsem to zvládl dokoukat bez větších obstrukcí.... Read more »
Stránka načtena za 2,56243 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47794 KB. | 24.05.2024 - 03:29:43