Kritiky.cz > 2023 > Leden > 14

Attack of the Sabretooth (2005)

Měli být chlou­bou toho­to par­ku, mís­to toho v něm díky lid­ské blbos­ti a cham­ti­vos­ti šav­lo­zu­bí tygři roz­pou­ta­jí krva­vá jat­ka… Podnikatel Niles hod­lá otevřít na jed­nom z malých ost­rův­ků neda­le­ko Fidži honos­ný resort... Read more »

V amerických kinech debutuje film Ďáblovo spiknutí natočený v Praze; české lokace jsou chváleny

Dábelské spik­nu­tí, kte­ré se v roce 2019 natá­če­lo pod názvem dEvil v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky, ten­to víkend koneč­ně debu­tu­je v ame­ric­kých kinech, kde se spo­leč­ně s thrille­rem Gerarda Butlera Letadlo... Read more »

Nikdo nejde z kola ven-detektivní encyklopedie handicapů

Aleš a Matěj jsou kama­rá­di. Když se ve tří­dě ztra­tí tablet, pus­tí se do vel­ké­ho pát­rá­ní a roz­hod­ně ho chtě­jí všich­ni najít. Během pát­rá­ní se setká­va­jí s mno­ha kama­rá­dy, spo­lu­žá­ky, kte­ří mají... Read more »

Věkově heterogenní třídy v mateřské škole – příručka pro učitelky mateřských škol

Výchova a vzdě­lá­vá­ní v mateř­ské ško­le je nesmír­ně důle­ži­tá a má svůj his­to­ric­ký vývoj. Publikace vyso­ko­škol­ské peda­gož­ky Zory Syslové a dal­ších něko­li­ka odbor­ní­ků, jejíž název je Věkově hete­ro­gen­ní tří­dy v mateř­ské ško­le vás sezná­mí... Read more »

Burning Bright (2010)

Mladí sou­ro­zen­ci uvěz­ně­ni během huri­ká­nu v zaba­ri­ká­do­va­ném domě s hla­do­vým ben­gál­ským tygrem za zad­kem… Poté co spácha­la její mat­ka sebe­vraž­du, je Kelly roz­hod­nu­ta, dát své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra Toma na spe­ci­ál­ní kli­ni­ku,... Read more »

Beast (2022)

Pro dok­to­ra a jeho dce­ry se návště­va afric­ké rezer­va­ce pro­mě­ní v boj o holé pře­ži­tí. Naruší totiž teri­to­ri­um zra­ně­né­ho a hlav­ně pomstych­ti­vé­ho lva… Doktor Nate letí spo­leč­ně se svý­mi dospí­va­jí­cí­mi dce­ra­mi Mer a Norah... Read more »

Chainsaw Man

10/10 – Druhý anime seriál, se kterým jsem v životě přišel do styku (pokud nepočítám ty, které hrávali před lety ráno o víkendu v televizi) a opět je to... Read more »

Drive My Car

7,5/10 – Asi o mně po tomto hodnocení řeknete, že nejsem dostatečně umělecká duše, nýbrž jen prašivý konzument bum-prásk obsahu, ale 3 hodiny popojíždění z místa na místo, koukání... Read more »

M3GAN

První letošní mainstream hororová žánrovka je jen průměrnou high tech záležitostí. M3gan má sice velmi pochvalné zámořské ohlasy ( Rotteni i IMDB jsou překapivě velmi pochvalní), ale u nás... Read more »

Sick

Povedený Home Invasion/Slasher s Covid tématikou a první letošní příjemná vlaštovka. Příběhově jde o klasickou šablonu. Skupina přátel jde na odlehlý barák k jezeru strávit lockdown, ale tam jsou... Read more »
Stránka načtena za 2,85852 s | počet dotazů: 200 | paměť: 48036 KB. | 16.04.2024 - 18:33:32