Kritiky.cz > 2023 > Leden > 08

JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.

Pokud vás někdy napadlo, že bys­te rádi zača­li s jógou, ale neví­te jak, tak urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Jóga pro tělo, dech a mysl. Průvodce návra­tem k celist­vos­ti.“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing,... Read more »

Fall (2022) 

Tak tohle musí být pro ty, jenž trpí stra­chem z výšek 107 minut dlou­hé peklo. A ač akro­fo­bií netr­pím, tak v jis­tých momen­tech bylo sle­do­vá­ní fil­mu obtíž­né i pro mě, neboť ta prá­ce... Read more »

Jak se stát NLP koučem?

Pokud hle­dá­te způ­so­by, jak se stát ješ­tě lep­ším kou­čem nebo kouč­kou, pak může být vyu­ži­tí nlp tech­nik a metod pro vás tou správ­nou vol­bou. Tyto tech­ni­ky a meto­dy vám mohou pomo­ci... Read more »
Stránka načtena za 2,16452 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47690 KB. | 20.05.2024 - 20:03:19