Kritiky.cz > 2023 > Leden > 10

RECENZE – OSUDNÉ SVĚDECTVÍ

Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 384Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3689-6Anotace:Detektiv Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí svého nového domu v Blackheath ocitá... Read more »

RECENZE – OSUDNÉ SVĚDECTVÍ

Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 384Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3689-6Anotace:Detektiv Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí svého nového domu v Blackheath ocitá... Read more »

RECENZE – OSUDNÉ SVĚDECTVÍ

Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 384Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3689-6Anotace:Detektiv Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí svého nového domu v Blackheath ocitá... Read more »

Když na bylinky, tak jedině se „Štědrým bylinářovým rokem II“

Právě nyní je nej­vyš­ší čas naplá­no­vat si novou bylin­kář­skou sezó­nu, ať už se týče vlast­ní bylin­ko­vé zahrád­ky ane­bo tím, jaké bylin­ky letos obo­ha­tí naší domá­cí zele­nou lékár­nič­ku. A na pomoc... Read more »

Dobyvatelé ztracené archy (1981) 

Jeden z legen­dár­ních fil­mů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie s vel­kým počtem dnes již kul­tov­ních scén (hoj­ně cito­va­ná scé­na se zastře­le­ním chláp­ka s mečem mlu­ví za vše), byť někte­ré scé­ny, hlav­ně závě­reč­ná scé­na, již znač­ně... Read more »
Stránka načtena za 3,06727 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47742 KB. | 20.05.2024 - 21:25:55