Kritiky.cz > 2023 > Leden > 11

Titulky k Hotel Portofino S01E03 - Invitations

Pelhalm Wingfield žádá po Lucianovi kolo, kte­ré mu nako­nec opat­ří díky Billymu. Nish dosta­ne leták na setká­ní, kte­ré je zamě­ře­no pro­ti fašis­tům. Přesvědčí Luciana, že by se tam moh­li jít... Read more »

Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn

Osud celé­ho měs­ta leží na bed­rech Tashy a Carrie. Musí uzavřít trh­li­nu a tím snad i zachrá­nit Nolana dřív, než bude pří­liš poz­dě. Jenže učed­ní­ci kolo­nie, kte­ří se ve svém pát­rá­ní po Carrie... Read more »

HYGGE. Prostě šťastný způsob života.

Čas od času kaž­dý člo­věk hle­dá ten správ­ný klíč ke své­mu štěs­tí, ane­bo ale­spoň něco, co mu bude pocit štěs­tí při­ná­šet. A jeli­kož s pře­lo­mem roku je prá­vě ono „hle­dá­ní“ oprav­do­vé­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,57204 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47670 KB. | 16.04.2024 - 19:36:54