Kritiky.cz > 2023 > Leden > 29

Menu, The (2022)

Menu o něko­li­ka cho­dech, v němž důle­ži­tou roli hra­jí i samot­ní kon­zu­men­ti… Milovník jíd­la a vel­ký fanou­šek svě­tozná­mé­ho šéf­ku­cha­ře Slowika Tyler, se koneč­ně dočkal pozvá­ní na sou­kro­mý ost­rov, na kte­rém se nachá­zí vyhlá­še­ná... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E06 - Denouements

V posled­ní čás­ti se dozví­me, jak to bylo ukra­de­ným obra­zem. Lucian dosta­ne od Cecila ulti­má­tum. Z teni­so­vé­ho tur­na­je se vra­cí i Pelhalm. Hosté se lou­čí s poby­tem a Alice se dozví, od koho... Read more »
Stránka načtena za 2,67613 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47619 KB. | 16.04.2024 - 20:04:41