Kritiky.cz > 2024 > Květen > 13

Na nože: Brilantní návrat klasické detektivní zápletky

Zámožný a veli­ce úspěš­ný spi­so­va­tel kri­mi­nál­ních pří­bě­hů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchá ráno po svých 85. naro­ze­ni­nách sebe­vraž­du. Její okol­nos­ti jsou ovšem znač­ně pode­zře­lé a ne kaž­dý věří, že to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da.... Read more »
Stránka načtena za 3,19193 s | počet dotazů: 175 | paměť: 46771 KB. | 19.06.2024 - 19:58:12