Kritiky.cz > 2024 > Květen > 28

Režisérka filmu „Páni kluci“ slaví 90. narozeniny

Věra Plívová-Šimková, legen­dár­ní čes­ká reži­sér­ka zná­má svý­mi fil­my pro děti a mlá­dež, osla­ví 29. květ­na 2024 své 90. naro­ze­ni­ny. K této pří­le­ži­tos­ti odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze na sta­ni­ci ČT art doku­men­tár­ní film „Věra Plívová-Šimková“,... Read more »

Napínavé momenty v show Survivor Česko & Slovensko: Zrada a plán pomsty

Voyo dnes večer uve­de 27. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zí epi­zo­dě se ode­hrá­la nej­vět­ší zra­da v his­to­rii čes­ké­ho Survivoru, když se sou­tě­ží­cí roz­hod­li poslat svý­mi hla­sy domů Mikýře. Přesto... Read more »

Kos v ostružiní - netradiční melodrama z netradičního prostředí

V dub­nu do čes­kých kin vstou­pil film z mož­ná tro­chu netra­dič­ní země - z Gruzie. Marně jsem se sna­žil vzpo­me­nout, kdy napo­sle­dy jsem viděl něco z Gruzie, a nako­nec jsem dospěl k závě­ru, že... Read more »
Stránka načtena za 2,49113 s | počet dotazů: 184 | paměť: 46912 KB. | 14.07.2024 - 18:10:08