Kritiky.cz > 2024 > Květen > 26

Slavnosti a oslavy ve škole – učení hravou formou

Jako uči­tel­ka sdí­lím názor Aleny Rakoušové, že při vzdě­lá­vá­ní je důle­ži­té neza­po­mí­nat na lido­vé tra­di­ce, v nichž je ukry­ta moud­rost našich před­ků. Autorka vystu­do­va­la Pedagogickou i Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze a nyní... Read more »

Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu

Máte rádi váleč­né romá­ny? Chcete zažít pří­běh o nadě­ji, vál­ce, vlast­ní svo­bo­dě a důstoj­nos­ti? Román Škola pro němec­ké nevěs­ty vás chyt­ne od prv­ní stra­ny. Osudy třech dívek Hanny, Klary a Tilde se... Read more »

Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty

Máte rádi Itálii? Chcete se sezná­mit s jed­ním šar­mant­ním Italem a báječ­nou Češkou? Kniha Srdce nemá vrás­ky je skvě­lá novin­ka Nakladatelství KAZDA a roz­hod­ně vás bude bavit od prv­ní stra­ny.  Read more »

Iveta vs. Málo mě znáš: Dva různé úhly pohledu na Ivetu Bartošovou

Včera se na plat­for­mě Voyo obje­vil závě­reč­ný tře­tí díl tře­tí série deví­ti­díl­né­ho seri­á­lu Iveta, roz­dě­le­né­ho do tří mini­sé­rií a pojed­ná­va­jí­cí­ho o bouř­li­vém živo­tě čes­ké popo­vé prin­cez­ny Ivety Bartošové. Kruh se tím... Read more »

Vanya - Čechov pro 21. století

Anton Pavlovič Čechov je prav­dě­po­dob­ně jeden z nej­zná­měj­ších rus­kých dra­ma­ti­ků. Je před­sta­vi­te­lem tzv. lyric­ké­ho dra­ma­tu, kde se důle­ži­té pasá­že děje ode­hrá­va­jí niko­liv v reál­ném živo­tě ale v cito­vém nit­ru postav. Zejména pro své... Read more »
Stránka načtena za 2,46550 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47313 KB. | 14.06.2024 - 02:14:40