Kritiky.cz > 2024 > Květen > 24

Zemřel herec a režisér Jan Kačer

Ve věku 87 let zemřel čes­ký herec a reži­sér Jan Kačer. O jeho úmr­tí infor­mo­va­la rodi­na. Kačer se naro­dil 3. říj­na 1936 v Holicích. Vystudoval diva­del­ní režii na praž­ské DAMU a svou herec­kou kari­é­ru... Read more »

Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen

České ději­ny nejsou zrov­na tra­dič­ním zdro­jem látek pro ame­ric­ké a brit­ské fil­my. Proto potě­ší, když se v kopro­duk­ci zahra­nič­ní tvůr­ci roz­hod­nou zpra­co­vat někte­rý z důle­ži­tých momen­tů čes­ké his­to­rie. Ve fil­mu Anthropoid se... Read more »

Já, padouch: Osvěžující, ale klišé plný animák, který neurazí

Osobně ani­má­kům moc nehol­du­ji. Pár kous­ků za rok ovšem sne­su a tak je to Já, padouch. Příběh je o super­z­lo­čin­ci jmé­nem Gru, kte­rý je zastí­něn novým mla­dým zlo­čin­cem, kte­ré­mu se pove­de... Read more »

Las Vegas: 5 nejzajímavějších historických památek světového hlavního města zábavy

Las Vegas, celo­svě­to­vě pro­slu­lé „hlav­ní měs­to zába­vy“, láká návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta svou pul­zu­jí­cí noč­ní scé­nou, roz­sáh­lý­mi kasi­ny a luxus­ním uby­to­vá­ním. Ale za tou­to září reflek­to­rů se skrý­vá i boha­tá his­to­rie, saha­jí­cí... Read more »

Jeden bobr, dva bobři...Stovky bobrů!

Mohlo by se zdát, že němá gro­teska je dáv­no mrt­vý žánr. Éra její nej­vět­ší slá­vy skon­či­la spo­leč­ně s pří­cho­dem zvu­ko­vé­ho fil­mu na kon­ci 20. let 20. sto­le­tí a od té doby se k ní... Read more »
Stránka načtena za 2,94371 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47050 KB. | 19.06.2024 - 20:31:02