Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Alena Hladká opouští Mladou Boleslavské divadlo

Alena Hladká opouští Mladou Boleslavské divadlo

Adel
Adel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alena Hladká (dří­ve Bazalová), jed­na z míst­ních herec­kých hvězd, opouš­tí Městské diva­dlo v Mladé Boleslavi. Vynikala v řadě diva­del­ních her.

„Alena Hladká, dří­ve Bazalová, se roz­hod­la udě­lat vel­ký krok a vydat se na vlast­ní ces­tu. Děkujeme jí za krás­né spo­leč­né oka­mži­ky,“ uved­la Janeta Benešová, ředi­tel­ka Mladoboleslavského diva­dla.

Herečka půso­bi­la v diva­dle od roku 2014, kdy zazá­ři­la jako Helena v roman­tic­ké kome­dii Tlustý pra­se. Také se obje­vi­la jako Morana v Baladě pro ban­di­tu, Esti v hře Mikve, Sally v muzi­ká­lu Kabaret, Belinda v kome­dii Bez rou­cha a v dal­ších rolích.Diváci vyjá­d­ři­li na Instagramu lítost nad odcho­dem své oblí­be­né hereč­ky. „To, co jsme s Alenkou zaži­li, nikdy neza­po­me­ne­me... vždy vyni­ka­jí­cí výko­ny,“ napsa­la napří­klad divač­ka Renata Švancarová.

„Šlo o život­ní roz­hod­nu­tí. Děkuji za slo­va chvá­ly a těším se na nové pří­le­ži­tos­ti v jiných diva­dlech,“ odpo­vě­dě­la sama hereč­ka na pří­spěv­ky divá­ků.

Alena Hladká je aktu­ál­ně na mateř­ské dovo­le­né a dle vede­ní diva­dla se nyní chce více věno­vat zpě­vu a jeho výu­ce, a pro­to ukon­či­la své angaž­má zde. Věříme však, že se brzy obje­ví v nové roli, mož­ná v jiném divadle.Mladoboleslavské diva­dlo má ve svém sou­bo­ru řadu mla­dých here­ček, a pro­to si vede­ní musí pora­dit s tím, že někte­ré hvězdy čas od času odchá­ze­jí na mateř­skou dovo­le­nou.

„Nyní máme na mateř­ské napří­klad hereč­ku Lucii Končekovou, ale oče­ká­vá­me její návrat, pro­to nepři­jí­má­me nové člen­ky do sou­bo­ru. Musíme se s tím nějak vypo­řá­dat, pat­ří to k živo­tu,“ uved­la ředi­tel­ka Benešová.

Městské diva­dlo v Mladé Boleslavi před­sta­ví svou příští sezó­nu, a oblí­be­né hry se vrá­tí v září. Milovníci diva­dla však již nyní

mohou sle­do­vat své her­ce na let­ní scé­ně. Například na zám­ku Sychor je mož­né vidět hru Saturnin nebo Zdravý nemoc­ný.

V srpnu se také v třech ter­mí­nech usku­teč­ní slav­ná hra Pes basker­vill­ský na hra­dě Kost v Českém ráji. Podrobný pro­gram diva­dla najde­te na jejich webo­vých strán­kách.


Více infor­ma­cí a foto najde­te na ČRzprávy.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54784 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71794 KB. | 17.07.2024 - 18:19:51