Kritiky.cz > Recenze knih > ALICE

ALICE

429826869 10223317140628875 8467871905854739808 n
429826869 10223317140628875 8467871905854739808 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní hrdin­kou je tři­a­tři­ce­ti­le­tá Alice, kte­rá je ve svém živo­tě vcel­ku spo­ko­je­ná. Provozuje psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pra­xi a je to prá­ce, jež jí nejen napl­ňu­je, ale hlav­ně jí umož­ňu­je fle­xi­bil­ně si zor­ga­ni­zo­vat a sklou­bit osob­ní a pro­fes­ní život tak, jak zrov­na potřebuje.

Samozřejmě nechy­bí ani dvě nej­lep­ší kama­rád­ky, na kte­ré se může vždyc­ky spo­leh­nout, a když je potře­ba, jsou tu vždyc­ky pro ní. A v nepo­sled­ní řadě má i sko­ro doko­na­lé­ho pří­te­le, s nímž by si mož­ná i doká­za­la před­sta­vit žít po jeho boku a jed­nou s ním i zestár­nout.

Může se zdát, že Alice žije napros­to doko­na­lý a ide­ál­ní život, a nic jí ve sku­teč­nos­ti nechy­bí, ale opak je prav­dou.

„Něco začí­ná být špat­ně. Karel se mi až moc dostá­vá pod kůži. Musím si od něj udr­žet odstup. Jako muž je sice po všech strán­kách úžas­ný, ale je zada­ný. Nepatříme k sobě. Má svou ženu, děti. Jsem jenom jeho milen­ka. Nic víc. Opravdu nechci být něčím víc?“

Ona pomy­sl­ná bub­li­na štěs­tí však splask­ne v oka­mži­ku, kdy jako blesk z čis­té­ho nebe potká man­žel­ku své­ho milo­va­né­ho muže. A o to vět­ší šok to pro ní bude, když onou ženou bude jed­na z jejich kli­en­tek.

„To, co se sta­lo, pova­žo­va­la za své obrov­ské selhá­ní. Vždy se sna­ži­la udr­žo­vat si odstup. Striktně oddě­lo­va­la prá­ci a osob­ní život. A teď tohle! Milovala se s mužem své kli­ent­ky! Alice opět cíti­la, jak se jí z toho vše­ho dělá zle. Celé je to špat­ně! Morálně i pro­fes­ně. Co na tom, že to nevě­dě­la? To ji neo­mlou­vá! Když se dozvě­dě­la, že Karel je žena­tý, měla z toho vycou­vat, ne pokra­čo­vat dál. Kolik poz­dě­ji boles­ti moh­la všem ušet­řit?“

Jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku se Alici obra­cí život vzhů­ru noha­ma, a bohu­žel se nedě­jí věci, tak jak by Alice potře­bo­va­la nebo chtě­la, vše se mění v zákla­dech a ona, pokud chce opět žít šťast­ně, musí vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny a při­jmout jed­not­li­vé výzvy, jež jí život nachys­tal.

Cesta to nebu­de jed­no­du­chá, pro­jde si něko­li­ka peri­pe­ti­e­mi, kdy někte­ré jí div nezlo­mí, jiné nao­pak posí­lí a doda­jí odva­hu dělat nemož­né.

„Také hlu­bo­ko uvnitř sebe pocí­ti­la nadě­ji. Naději, že se její život přes všech­ny peri­pe­tie ubí­rá správ­ným smě­rem. Něco krás­né­ho sice skon­či­lo, ale něco nové­ho mís­to toho mož­ná zase začí­ná...“

ALICE je kni­ha, u kte­ré si nejen pří­jem­ně odpo­či­ne­te, ale i díky drob­ným peri­pe­ti­ím hlav­ní hrdin­ky se neu­brá­ní­te úsmě­vu. Příběh je napsán sviž­ně, humor­ně, a tak tro­chu s život­ní nad­sáz­kou. Autorka navíc doko­na­le popsa­la cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav a skvě­le je tak při­blí­ži­la čte­ná­ři, že někte­ré z nich bude­te doslo­va milo­vat, jiné nao­pak tak tro­chu odsu­zo­vat.

Chcete-li strá­vit pří­jem­ný večer u odde­chov­ky, urči­tě si nenech­te ujít ten­to svě­ží a pou­ta­vý pří­běh, jež vás zahře­je u srd­ce a vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

ALICE

Napsala: Helena Farníková

Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Brno, v roce 2024

Vydání prv­ní

Počet stran: 224

ISBN: 978-80-279-1321-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Na dotek - Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek - Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně […] Posted in Filmové recenze
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Marie Málková slaví dnes 80. narozeniny.14. dubna 2021 Marie Málková slaví dnes 80. narozeniny. Herečku znáte jako trvalou členku Divadla pod Palmovkou, kde už ve svém věku pouze hostuje. První její divadelní štací, po absolutoriu DAMU, se stalo Divadlo Na zábradlí, kde hrála, ve […] Posted in Profily postav
  • Stepfather III (1992)21. ledna 2012 Stepfather III (1992) Ani plastika obličeje nezmění to co máš uvnitř!!! Jerry Blake je po svém dalším nezdaru získat skvělou a fungující rodinu opět držen v psychiatrické léčebně. Nic a nikdo ho však […] Posted in Horory
  • Psycho II (1983)20. února 2012 Psycho II (1983) Norman se po letech vrací zpět do svého motelu a hrůza může začít nanovo. Po dvaadvaceti letech je Norman Bates propuštěn z psychiatrické léčebny a přes veškeré námitky Lily Loomisové […] Posted in Horory
  • Leonardo DiCaprio10. března 2017 Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledních let. Celým jménem Leonardo Wilhelm DiCaprio, rodák z Kalifornie – 11. listopadu 1974. Patří […] Posted in Profily osob
  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)6. prosince 2020 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)   Hned úvodem si dovolím hru zkritizovat, hned při prvním úvodu hraní, kdy hráč není seznámen s náročností ovládání se hned vrhnete do akce, v podobě náročných kouzel a složitého […] Posted in Retro games
  • Investování pro začátečníky6. června 2016 Investování pro začátečníky Znáte systém a finanční strategii akciových a dluhopisových investic či fondů životního cyklu? Víte, jaké výhody a nevýhody jsou spojeny se stavebním spořením, životním pojištěním a […] Posted in Recenze knih
  • n200812240110 45. ledna 2009 Velká ryba (Big Fish) Jeden vyprávěč, jeden posluchač a dvě verze jednoho příběhu.  Hlavním hrdinou filmu je Ed Bloom v podání Ewana McGregora, jenž na smrtelné posteli hledá usmíření s jediným synem, kterého […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 8426. května 2019 Zombik – 84 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60839 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72084 KB. | 19.04.2024 - 18:05:38