Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Barbara Moore, Ciro Marchetti: Královský zlatý tarot

Barbara Moore, Ciro Marchetti: Královský zlatý tarot

zzzz
zzzz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Královský zla­tý tarot nás zve do kou­zel­né­ho svě­ta mýtů, v němž oží­va­jí pra­sta­ré moti­vy a arche­ty­py taro­to­vých karet. Bezpochyby toto luxus­ní vydá­ní doslo­va září a půso­bí luxus­ním dojmem. I kní­žeč­ka je o úro­veň výš, pro­to­že obsa­hu­je BAREVNÉ OBRÁZKY. To z ní dělá ješ­tě pří­vě­ti­věj­ší čte­ní – úpl­ně si ho dove­du před­sta­vit jako čte­ní na ces­ty do kabel­ky.

Nebo čte­ní do kapsy na pro­cház­ku pří­ro­dou. A zachce-li se vám, ote­vře­te si kníž­ku a počtě­te si…

„Sedmička pen­ta­klů

Žena s koší­kem sto­jí u stro­mu obsy­pa­né­ho pen­ta­k­ly, zatím­co opo­dál se na lou­ce spo­ko­je­ný doby­tek a ovce. Stejně jako v pří­pa­dě Vozu, čís­la II Velkých arkán, uplat­ni­la tato žena svou vůli a své schop­nos­ti, aby ten­to strom rodil ovo­ce. Avšak jde ješ­tě o krok dál než Vůz. Kontroluje svou inves­ti­ci, aby zjis­ti­la, zda úro­da odpo­ví­dá její­mu oče­ká­vá­ní a zda se vyna­lo­že­ná náma­ha vypla­tí.

Zaseli jste urči­tou setbu. Urodily se plo­dy a nastal čas žní. Vyhraďte si čas na to, abys­te zhod­no­ti­li, jak se vám vaše inves­ti­ce vrá­ti­la. Jestliže úro­da není tako­vá, v jakou jste dou­fa­li, vypo­čí­tej­te si, co bys­te příš­tě moh­li udě­lat jinak.

Pozor, abys­te kvů­li nad­še­ní z úro­dy neza­ne­dba­li bilan­co­vá­ní.“

IMG 20220712 123201
IMG 20220712 123201

V celé kni­ze najde­te také:

 • Jednotlivé popi­sy karet
 • Cvičení, kte­ré vám pomo­hou s budo­vá­ním vzta­hu k balíč­ku karet a lep­ší­mu nala­dě­ní
 • Základní infor­ma­ce o taro­tu a pří­kla­dy, jak ho vyklá­dat a vní­mat

Je to dle mého názo­ru jed­na z nej­lep­ších taro­to­vých sad pro začá­teč­ní­ky. A to prá­vě pro tu pře­hled­nost, záři­vost a luxus. Je totiž snad nej­prů­hled­něj­ším taro­tem, jaký jsem potka­la.

O auto­rech: Barbara Moore a Ciro Marchetti (prů­vod­ce, výtvar­ník) jsou doko­na­lým párem. Barbara píše kni­hy, vytvá­ří karet­ní sady a bož­sky o nich píše. Ciro Marchetti je výtvar­ník, kte­rý má s téma­ti­kou taro­tu boha­té zku­še­nos­ti, vlast­ní nej­vět­ší desig­nér­skou fir­mu v USA a oba jsou v tom­to obo­ru věhlas­ní.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, www.synergiepublishing.com, 2022


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Praktická moudrost tarotu29. června 2023 Praktická moudrost tarotu Hledáte způsob, jak se rychle naučit vykládat karty sobě i druhým? Popovídat si s nimi? Nejlepším možným řešením jsou karty, kde kromě obrázku máte i ve zkratce užitečný text, který navodí […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Knihovnička
 • Tarot - Magie Druidů14. července 2021 Tarot - Magie Druidů Hledáte karty pro klasické výklady? Hledáte tarot, který vás zavede do příběhů, do vlastního přemýšlení? Do zcela jedinečného světa, který je naší duši vlastní a znamená pro nás návrat k […] Posted in Recenze knih
 • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
 • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
 • TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot18. června 2020 TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot Snad za to mohou jednotvárné a stále se opakující barvy, snad ten havraní pohyb, který je na obrázcích zřetelný, leč stále nechává místo pro intuici a fantazii. Každý další výklad je […] Posted in Recenze knih
 • Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku4. července 2019 Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku Chrysalis tarot poskytuje nevšední pohled do tarotových karet, trošku historický, středověký, trošku poetický, trošku mýtický a pohádkový. Každý si v té záplavě fialové, zelené a zlaté […] Posted in Recenze knih
 • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […] Posted in Recenze knih
 • Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka13. dubna 2018 Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dostane zadarmo, druhý si musí tvrdě vydřít. A někdo může dřít do úmoru a stejně ho těsně před cílem […] Posted in Recenze knih
 • Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!12. srpna 2017 Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty! Pokud milujete vintage styl, kytičky, buclaté andílky a jemná sdělení vtěsnaná do tarotových významů karet, pak je tohle dílo tím hebce hladivým potěšením právě pro vás. Autoři o něm […] Posted in Recenze knih
 • Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?26. července 2017 Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete do kouzelného světa tarotu! Autorka opravdu umí čtenáře navnadit! A musím jí dát za pravdu. Vezmete-li […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23256 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72285 KB. | 23.05.2024 - 13:51:10