Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Tumblestone

Tumblestone

vlcsnap 2016 07 19 15h21m25s262 150x150 1
vlcsnap 2016 07 19 15h21m25s262 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přes Games with Gold jsme si nyní moh­li stáh­nout jako zla­tí čle­no­vé zdar­ma hru Tumblestone. Hra při prv­ním pohle­du vypa­da­la jako laci­ný a né moc láka­vý kou­sek, ale opak je prav­dou. Tumblestone je láka­vá od začát­ku až do kon­ce. A co se vlast­ně jed­ná? Je to skvě­lá puzzle hra, kte­rá potrá­pí Vaše moz­ky a běží pod roz­li­še­ním 1080p. Ve hře musí­te ozna­čit vždy tři stej­né bar­vy kos­tič­ky, kte­ré jsou růz­ně namí­cha­né, ale není to tak jed­no­du­ché, pro­to­že musí­te pře­mýš­let mini­mál­ně dva tahy dopře­du, jinak kolo nespl­ní­te. Ve hře nejste ome­ze­ni časem, což je výho­da, ale jakmi­le bys­te si hru chtě­li zahrát onli­ne a změ­řit síly s kama­rá­dy, tady už hra­je roli i čas, tak­že nácvik mozko­vých závi­tů je roz­hod­ně nut­ný. Hra nabí­zí širo­ké spek­trum vyu­ži­tí, což kaž­dá hra nena­bíd­ne a hlav­ně musím pozved­nout mož­nost zapo­tit moz­ky až se čtyř­mi kama­rá­dy na jed­né kon­zo­ly.

Tumblestone si může­te zahrát i onli­ne, ale né vždy jsou k dis­po­zi­ci hrá­či, kte­ří by s Vámi hrá­li, což nás doce­la mrzí, pro­to­že tepr­ve potom hra dosta­ne ty správ­né grá­dy. V začát­ku je hra jed­no­du­chá a postup­ně se její slo­ži­tost zvy­šu­je. V sin­glepla­ye­ru, kte­rý sčí­tá více jak 40 hodin hra­ní, se Vám postup­ně také ode­my­ka­jí posta­vy, se kte­rý­mi může­te poté hrát onli­ne. Graficky i zvu­ko­vě je hra pěk­ně zpra­co­va­ná jed­ná se o ruč­ně malo­va­nou gra­fi­ku. I když se jed­ná o spí­še arca­de hru není co vytknout, pro­to­že ve hře se stej­ně hlav­ně sou­stře­dí­te na dokon­če­ní, kte­ré není vždy jed­no­du­ché, oprav­du gra­fi­ku a zvu­ky už nemá­te čas pozo­ro­vat. V pří­pa­dě, že hru nemá­te mož­nost stáh­nout zdar­ma, nezou­fej­te, za cenu, kte­rou se pro­dá­vá, což je do sta korun nabí­zí oprav­du mno­ho. Tato puzzle hra Vás potrá­pí na dlou­hé veče­ry nebo jako jenom odde­chov­ka pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Touto hrou nás v čer­ven­ci jed­no­znač­ně potě­ši­li.


  • Žánr: puzzle
  • Jazyk: ang­lic­ky
  • Multiplayer, sin­glepla­yer, kon­zo­le 1-4
  • Výrobce: The Quantum Astrophysicists Guild
  • Datum vydá­ní: 16.7.2016
  • Doporučený věk (PEGI): 3
  • Hodnocení: 100%

vlcsnap-2016-07-19-15h21m25s262
vlcsnap-2016-07-19-15h21m28s279
vlcsnap-2016-07-19-15h21m30s756
vlcsnap-2016-07-19-15h21m32s989
vlcsnap-2016-07-19-15h21m36s696
vlcsnap-2016-07-19-15h21m38s667
vlcsnap-2016-07-19-15h21m40s641
vlcsnap-2016-07-19-15h21m42s419
vlcsnap-2016-07-19-15h21m44s379
vlcsnap-2016-07-19-15h21m46s138
vlcsnap-2016-07-19-15h21m50s168
vlcsnap-2016-07-19-15h21m52s038
vlcsnap-2016-07-19-15h21m54s962
vlcsnap-2016-07-19-15h21m56s823
vlcsnap-2016-07-19-15h21m59s246
vlcsnap-2016-07-19-15h22m01s786
vlcsnap-2016-07-19-15h22m03s795
vlcsnap-2016-07-19-15h22m05s716
vlcsnap-2016-07-19-15h22m07s452


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15223 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71970 KB. | 22.02.2024 - 02:28:08