Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray

Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray

NahledCaptain
NahledCaptain
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začátkem dub­na šel do kin dru­hý díl slav­né­ho Kapitána Ameriky. Tento komik­so­vý kle­not měl pře­ve­li­ké úspě­chy srov­na­tel­né s dal­ší­mi fil­my z pro­duk­ce fil­mo­vé továr­ny Marvel. Necelé dva měsí­ce si už lze film kou­pit na digi­tál­ních nosi­čích, a tak Vám při­ná­ší­me zhod­no­ce­ní Blu-ray.

captain-america-navrat-prvniho-avengera-blu-ray_3D-O

Je oprav­du dob­ře, že se noví tvůr­ci vrha­jí na komik­so­vé adap­ta­ce. I pro­du­cen­ti se sna­ží držet tvůr­čí otě­že tak, aby výsle­dek byl klad­ný nejen v zis­ku. Fanoušci se vrha­li do kin jako v minu­lém sto­le­tí na baná­ny. Recenzi fil­mu sepíšu do dal­ší­ho člán­ku, aby fanouš­ci naše­ho webu moh­li co číst.

Zvukově a obra­zo­vě je poži­tek na film kou­kat. V ori­gi­ná­le nás čeká 7.1 kaná­lů, v čes­kém jazy­ce 5.1. Samozřejmě i kva­lit­ní soun­d­track, kte­rý roze­zvu­čí kva­lit­ně bedýn­ky domá­cí­ho kina. Český dabing je v obvyk­lé fil­mo­vé kva­li­tě s už zave­de­ný­mi hla­sy. Obraz je bez kos­ti­ček a kazů,  plně spl­ňu­je nároč­né cha­rak­te­ris­ti­ky pro LCD, pří­pad­ně pro pro­mí­tá­ní v HD na plát­nech domá­cích kin.

Co říci k Blu-ray? Narozdíl od před­cho­zích fil­mů od Marvelu je málo bonu­sů, kte­ré spl­ňu­jí pou­ze základ­ní prv­ky, co by měl kaž­dý Blu-ray obsa­ho­vat. Jsou tam pou­ze „lev­né“ bonu­sy, jako je Gag Reel (humor­né scén­ky z natá­če­ní), dese­ti­mi­nu­tov­ka z natá­če­ní a samo­zřej­mě Trailer na Strážce Galaxie. Nesmíme zapo­me­nout na komen­tář tvůr­ců, kte­rý je ale vhod­ný pou­ze pro Angličtináře, pro­to­že neob­sa­hu­je čes­ké titul­ky.

Ale přes moje výtky si Blu-ray kup­te, sto­jí to za to. Já sám osob­ně budu postup­ně dopl­ňo­vat kolek­ci, jakmi­le bude něco ve sle­vě, tak si ji ihned dokou­pím do své sbír­ky. Už mi chy­bí jenom pár kusů, abych měl kom­plet Marvel sbír­ku na DVD a Blu-ray. A taky se těším na Strážce Galaxie, kte­ří by moh­li být snad k Vánocům.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

CAPT_AMERICA_WINTER_SOLDIER-00800-bitrate-10s

Screeny z Bluray

Screeny ve vět­ším roz­li­še­ní.


Podívejte se na hodnocení Captain America: Návrat prvního Avengera na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23897 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72534 KB. | 25.06.2024 - 17:58:52