Kritiky.cz > Články > Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie

Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie

TMA 0294
TMA 0294
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Historické dra­ma Masaryk vyhrál 24 roč­ník Českého lva. Se svý­mi 14 nomi­na­ce  zís­kal na slav­nost­ním gala veče­ru v praž­ském Rudolfíně dohro­ma­dy 12 cen, kdy se stal film abso­lut­ním vítě­zem. Na fes­ti­va­lu Berlinale, byl v Únoru zařa­zen do pres­tiž­ní sek­ce Berlinale Special, urče­né mimo­řád­ným fil­mům a do čes­ké dis­tri­buce vstu­pu­je nyní, tedy 9. Března 2017.

Režisér fil­mu Julius Ševčík se popr­vé o Janu Masarykovi dozvě­děl z knih. Několik jich pře­če­tl, než zjis­til, že ačko­liv bylo o něm napsá­no dost, nikdo slo­ži­tou osob­nost syna naše­ho prv­ní­ho pre­zi­den­ta vlast­ně zase tak moc nezná. Příběh o čes­kém poli­ti­ko­vi, kte­rý se sna­žil odvrá­tit dru­hou svě­to­vou vál­ku a ješ­tě bojo­vat sám se svo­jí slo­ži­tou osob­nos­tí, ho nato­lik zau­jal, že ve spo­lu­prá­ci se scé­náris­tou Petrem Kolečkem a zesnu­lým Alexem Koenigsmarkem se dali na sto­pu his­to­ric­kým fak­tům.

Hlavní roli Jana Masaryka hra­je Karel Roden, kte­rý ve fil­mu pro­šel výraz­nou pro­mě­nou vizá­že a také opět pře­svěd­čil, že umí zahrát kom­pli­ko­va­né osob­nos­ti. Prezidenta Edwarda Beneše si zahrál Oldřich Kaiser, kte­rý o své roli skrom­ně řekl, že na roz­díl od Jana, cit­li­vé­ho muže, tro­chu sla­bo­cha, je jeho posta­va jen více úřed­nic­ká.
Dalším fil­mem na Českým lvu, kte­rý zís­kal dvě oce­ně­ní byl film Já, Olga Hepnarová, inspi­ro­va­ný pří­bě­hem mla­dé Olgy, kte­rá si svo­jí frustra­ci z nepo­cho­pe­ní ve svém oko­lí vybi­la na nevin­ných lidech na tram­va­jo­vé zastáv­ce. Za roli Olgy Hepnarové ve film reži­sé­ra Tomáše Weinreba a Petra Kazdy zís­ka­la její fil­mo­vá před­sta­vi­tel­ka pol­ská hereč­ka Michalina Olszańska a také její fil­mo­vá mat­ka Klára Melíšková oce­ně­ní.
Prezident MFF kV Jíří Bartoška a umě­lec­ká porad­ky­ně Eva Zaoralová vedou fes­ti­val fes­ti­val od roku 1994 zís­ka­li oce­ně­ní za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.
Z kate­go­rie doku­men­tů vyhrál Normální autis­tic­ký film reži­sé­ra a scé­náris­ty Miroslava Janka o pěti dětech trpí­cích autis­mem. Dokument popi­su­je i přes jejich han­di­cap, také jejich vel­kém nadá­ní, ale i zce­la odliš­ný pohled na svět.
Jednoho Českého Lva zís­ka­la i Česká tele­vi­ze a to za tele­viz­ní film Zločin v Polné, reži­sé­ra Viktora Polesnýho o  his­to­ric­kém dra­ma­tu, kdy byla v roce 1899 zavraž­dě­na Anežka Hrůzová.
Za sek­ci HBO Europa vyhrá­lo také dra­ma, ten­to­krát mys­te­ri­oz­ní a Pustina. Seriál reži­sé­ra Ivana Zachariáše a Alice Nellis je o podiv­ných prak­ti­kách těžeb­ní­ho prů­mys­lu, se  kte­rým boju­je sta­rost­ka - Zuzana Stivínová.
Trochu nemi­lým pře­kva­pe­ním bylo, že úspěš­né pokra­čo­vá­ní Anděl páně 2, za kte­rý byl nomi­no­ván Ivan Trojan a film od své­ho uve­de­ní v kině trhal rekor­dy v návštěv­nos­ti nezís­kal oce­ně­ní žád­né. Smůla se nevy­hnu­la ani Janu Hřebejkovi, s jeho fil­mem Učitelka, kdy se v oce­ně­ní nepro­mě­ni­lo ani jed­no z deví­ti nomi­na­cí. Režisér Sean Ellis, kte­rý nato­čil dra­ma Anthropoid a se svý­mi 12 nomi­na­ce­mi byl původ­ně naděj­ným adep­tem na oce­ně­ní, se nyní musí smí­řit s cenou fanouš­ků.
Foto zdroj : ČTFA, ALZE

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59469 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72177 KB. | 18.07.2024 - 14:21:03