Kritiky.cz > Články > Co nemám rád na Vánocích..

Co nemám rád na Vánocích..

Vanoce
Vanoce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vánoce jsou půvab­né svát­ky, kte­ré máme dnes ve svých mys­lích již patr­ně neo­chvěj­ně spo­je­ny s křes­ťan­ský­mi tra­di­ce­mi. Přesto se však - zejmé­na v posled­ních dese­ti­le­tích - s nimi pojí i něko­lik jevů, kte­ré by asi neby­lo obtíž­né ozna­čit za nega­tiv­ní. Každý rok o tom čte­me v roz­lič­ných peri­o­di­kách (Reflexem počí­na­je a ABC kon­če) - Vánoce se stá­va­jí niko­li osla­vou svát­ku lás­ky, či naro­ze­ní Krista, ale čis­tě jen a pou­ze osla­vou kon­zu­mu. Chvílemi mi to jde až na ner­vy. Každý je tak chyt­rý, že ví, co se děje, že lidé naku­pu­jí stá­le více a více pře­by­teč­ných věcí, zdo­bí si nevkus­ně svá obyd­lí šíle­ným kýčem, ale žád­ná změ­na k lep­ší­mu. Pokud se něko­ho zeptá­te na uli­ci, zda­li se mu nezdá smy­sl vánoc už tro­chu někde jin­de, než by měl -jak vět­ši­na z nás tuší - být, tak se vám patr­ně dosta­ne klad­né odpo­vě­di. Všichni víme, že to tak být nemá, ale kaž­dý (nebo sko­ro kaž­dý) svo­ji troš­kou do mlý­na budu­je­me monstr chrám kon­zu­mu. Tak to mi tedy doce­la vadí. Také mi však vadí to neu­stá­le kon­sta­to­vá­ní toho­to sta­vu. Stalo se to již totiž bohu­žel poma­lu nor­mou, tak­že titul­ky typu „mizí duch vánoc“ jsou infor­mač­ně zhru­ba tak stej­ně pří­nos­né, jako tře­ba, že „oblo­ha je mod­rá“.

Také se mi moc neza­mlou­va­jí lidé, kte­ří si vese­le tyto svát­ky sla­ví (i když spí­še jen tak leží, pojí­da­jí cuk­ro­ví a sle­du­jí tv - nevím, zda se tomu dá říci sla­vit) a při­tom vždy neo­po­me­nou kri­ti­zo­vat nábo­žen­ství (obec­ně) za jeho ira­ci­o­na­li­tu a zby­teč­nost. Tomu moc nero­zu­mím. Vánoce sice mají koře­ny v pohan­ských svát­cích slun­ka, ale do dneš­ní podo­by je trans­for­mo­va­lo prá­vě křes­ťan­ství, jinak by patr­ně zabřed­ly jako mno­ho jiných svát­ků hlu­bo­ko v minu­los­ti.
A úpl­ně nej­ví­ce mě zlo­bí ty šíle­né davy, což se pro­je­vu­je obzvláš­tě ve vel­kých měs­tech. Dav se valí uli­ce­mi za úče­lem náku­pu, pře­pl­ňu­je doprav­ní pro­střed­ky (kte­rý­mi se zrov­na dvo­ji­ce zou­fal­ců sna­ží dostat k vla­ko­vé­mu nádra­ží), pře­pl­ňu­je uli­ce a šíří kolem sebe ner­vo­zi­tu a stres. Brrrrr..... Člověk v tu chví­li začí­ná poci­ťo­vat zou­fa­lou touhu...po něčem kraj­ně nesluš­ném. Žijeme pře­ci ve 21. sto­le­tí, snad se lidi brzy nau­čí více naku­po­vat přes inter­net...
Tak jsem si tedy vylil srdíč­ko, jež bylo dopo­sud napl­ně­no zhnuse­ním, sem na strán­ky a mohu teď již s čis­tou hla­vou (a srd­cem) popřát všem svým čte­ná­řům krás­né svát­ky.
P. S. Velmi by mě zají­ma­ly pová­noč­ní sta­tis­ti­ky pro­de­je v obcho­dech. Byl poko­řen loň­ský rekord v trž­bách? Patrně ano...cháááá, kam­pak na nás s hos­po­dář­skou kri­zí, ta je pře­ci na naše nákup­ní horeč­ky krát­ká..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Horizont události - prvotina Paula W.S. Andersona25. září 2020 Horizont události - prvotina Paula W.S. Andersona Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […] Posted in Retro filmové recenze
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Komiks 10515. května 2019 Komiks 105 Posted in Komiks
  • Sadist, The (1963)8. ledna 2021 Sadist, The (1963) Dostaneš-li se do rukou psychopatickým sériovým vrahům, tvoje šance na přežití je opravdu minimální…Tři učitelé Ed, Doris a Carl míří do Los Angeles na baseballový zápas Dodgers. […] Posted in Horory
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […] Posted in Speciály
  • Santa je úchyl!31. prosince 2022 Santa je úchyl! 10/10 – Dokonalá nekorektní béčková komedie, která v očích každého dítěte, které s ní přijde do styku, naprosto zdecimuje veškeré představy o romantických či rodinných svátcích klidu […] Posted in Krátké recenze
  • Robinsonův ostrov 7.2.20188. února 2018 Robinsonův ostrov 7.2.2018 https://youtu.be/_9Y9CCMf4m8 Posted in Reality show
  • Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova12. července 2023 Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova Právě byl zveřejněn trailer k očekávanému filmu Ridleyho Scotta Napoleon s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli slavného francouzského vojevůdce. Milovníci historie jistě poznají některé ze […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Eight for Silver (2021)22. března 2022 Eight for Silver (2021) Pořádnéj vlkodlačí horor po několika letech! Film se odehrává v líbivém pozdním 19. století a celý film má nádech studia A24. Malou vesničku začne sžírat kletba, poté, co krutý Baron nechá […] Posted in Krátké recenze
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66841 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71672 KB. | 17.07.2024 - 18:35:32