Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Devotion - Sympatický bratříček Top Gunu o prvním černém pilotovi během Korejské války

Devotion - Sympatický bratříček Top Gunu o prvním černém pilotovi během Korejské války

Photo © Diamond Films
Photo © Diamond Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U nás tedy vel­mi pod­hod­no­ce­né, ale důvod je zřej­mý (Rasismus a vět­ši­na srov­ná­vá s Top Gunem, což je pře­dem pro­hra­ný boj), když se od toho odpro­s­tí­te, čeká Vás pří­jem­ný váleč­ný film se stí­hač­ky, kte­rých moc není.

Režisér J.D. Dillard má na kon­tě spí­še lev­něj­ší fil­my, tak­že Devotion je jeho prv­ní vět­ší áčko­věj­ší podí­va­ná a roz­hod­ně se s tím popa­so­val sluš­ně. Co se týče her­ců, tak tady úpl­ně bez výhrad. Jonathan Majors je mla­dý talent a Glen Powell byl i v Top Gunu, tak­že ten se pro tyhle role vylo­že­ně naro­dil.

Vizuálně je to vel­mi dob­ré, půso­bí to rea­lis­tic­ky a dob­ře se film sle­du­je. První hodi­na je sice poma­lej­ší, máme tu kla­sic­ké sezna­mo­vá­ní s posta­va­mi a pono­ře­ní do děje, ale vylo­že­ně jsem se nenu­dil, jakmi­le však začne prv­ní akce, tak film nabe­re sluš­ný spád a je to až do kon­ce jíz­da.

Akční scé­ny jsou vel­mi pove­de­né a půso­bí vel­ko­le­pě. Potěšilo mě, že se nebo­ju­je jen ve vzdu­chu, ale došlo i na pozem­ní boj, sice krát­ký, ale atmo­sfé­ra by se dala krá­jet. Bavila mě i celá ta finál­ní mise, ze kte­ré sálá osu­do­vost i emo­ce a poved­la se i hud­ba. Takže za mne sluš­ná prá­ce.

7/10


Podívejte se na hodnocení Devotion na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40645 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71588 KB. | 23.06.2024 - 04:32:52