Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Creed III - Už devátý díl o boxerech kolem Rockyho Balboy

Creed III - Už devátý díl o boxerech kolem Rockyho Balboy

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Adrenalinová a tes­toste­ro­no­vá boxer­ská Pumpa! Michael B. Jordan debu­tu­je a záro­veň exce­lu­je před i za kame­rou a nato­čil pro mne nej­lep­ší boxer­ské dra­ma, co jsem kdy viděl. It had eve­ry­thing, inclu­ded Heart, Rage and Power.

Creed je už v důcho­du a uží­vá si svůj rodin­ný život. Má skvě­lou ženu, roz­to­mi­lou dce­ru, luxus­ní vilu, pení­ze, respekt, má vše, co kdy mít chtěl. Jeho idy­lic­ký život však naru­ší sta­rý zná­mý, kte­rý se po 18 letech vra­cí z věze­ní a tou­ží se stát šam­pi­o­nem. Jonathan Mayors, ukrut­né zví­ře a bezpá­teř­ní haj­zl, nej­lep­ší zápo­rák v boxer­ských fil­mech, co kdy byl tahá celou sérii i film na úpl­ně jinéj level. Rivalita, nepří­jem­né atmo­sfé­ric­ké dus­no mezi ním a Creedem je až mra­zi­vá a všech­ny tyhle kon­fron­ta­ce v dra­ma­tic­ké linii půso­bí víc než skvě­le, je to inten­ziv­ní, skvě­le zahra­né a divá­ko­vi se zata­ju­je dech.

Fight ve stře­dě fil­mu mezi Chavezem a Mayorsem je ten nej­vět­ší masa­kr v rin­gu, co jsem kdy viděl, krev tek­la málem z nosu i mně na nachos. Fighty díky moder­ní tech­no­lo­gii a kame­ře tu vyzní vel­mi dyna­mic­ky, drs­ně a auten­tic­ky. Veškeré úde­ry cítí i divák a všech­ny zápa­sy mají atmo­sfé­ru jak pra­se (Nástupy- jsou legen­da­ry) a při finá­le, kde Jordan vel­mi ori­gi­nál­ně odstra­ní pub­li­kum a zamě­ří se jen na dva riva­ly, tak to byla vizu­ál­ní boxer­ská žra­ni­ce, jakou svět fil­mů neza­žil.

Potil jsem se, fan­dil jsem, řval jsem, šílel jsem. Adrenalinem a tes­toste­ro­nem jsem byl narva­ný víc než oba dva dohro­ma­dy + ten nadu­pa­ný soun­d­track mi vyvo­lá­val mráz v zádech jak dlou­ho nic.

Spokojenéj Evil!! 9/10.


Podívejte se na hodnocení Creed III na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83118 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72304 KB. | 20.05.2024 - 19:44:52