Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

2018 08 22 Ulice 115
2018 08 22 Ulice 115
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve sna­ze narov­nat sta­ré rodin­né křiv­dy a po letech se setkat se svým bra­t­rem Vlastou Peškem (Rudolf Hrušínský). S tako­vý­mi úmys­ly dnes při­jíž­dí do Ulice Jitka Smutná ali­as Marie Vránová. Setkání s bra­t­rem, se kte­rým ji roz­dě­li­ly sta­ré svá­ry, ale pro­běh­ne úpl­ně jinak, než si před­sta­vo­va­la…

Vlasta Pešek v pátek osla­ví sedm­de­sá­ti­ny, a to je dob­rá pří­le­ži­tost pro setká­ní s rodi­nou. Amálie (Dana Syslová) i Mariina dce­ra Blanka (Linda Rybová) by byly rády, aby se u této pří­le­ži­tos­ti sou­ro­zen­ci udobři­li, jenomže Pešek o setká­ní se sestrou Marií nesto­jí. Nezapomněl jí, co mu před lety řek­la. Marie přes­to sebe­re odva­hu a už dnes večer stisk­ne zvo­nek u domu jeho domu. Aniž by tuši­la, jak zásad­ní ten­to krok v dal­ším živo­tě zne­svá­ře­ných sou­ro­zen­ců bude… Jak tohle setká­ní dopad­ne? A odpus­tí si navzá­jem sta­ré křiv­dy?

Rozhovor s Jitkou Smutnou

Ač sou­ro­zen­ci, jsou Marie a Vlasta jako oheň a voda. I pro­to je jejich vztah kom­pli­ko­va­ný. Jedno ale mají spo­leč­né. Oba jsou až pří­liš tvr­do­hla­ví a hrdí na to, aby udě­la­li prv­ní krok ke smí­ře­ní. Roky spo­lu nemlu­vi­li, proč, to ví jen oni dva. Až Mariina nemoc ji donu­tí udě­lat vstříc­né ges­to, a tak se den před Peškovými sedm­de­sá­ti­na­mi obje­ví na pra­hu jeho bytu….

Jitko, jaká je Marie?
Marie je žen­ská, kte­rá má sta­tek a nebo­jí se fyzic­ké prá­ce. Musí být mana­žer­sky schop­ná, musí mít ráda pří­ro­du. Protože se nachá­zí v těž­ké život­ní situ­a­ci a není si jitá tím, kolik času jí ješ­tě zbý­vá, roz­hod­la se, že napra­ví vzta­hy ve své rodi­ně a poku­sí se najít po letech ces­tu ke své­mu bra­t­ro­vi, Vlastovi Peškovi.

Je něco, co vás s posta­vou Marie spo­ju­je?
Určitě lás­ka k pří­ro­dě. Fyzická prá­ce mě těší a prá­ce na zahra­dě úpl­ně nej­víc. Navíc s Rudolfem Hrušínským máme už léta spo­leč­né­ho koníč­ka, a to je ryba­ře­ní. Svoje úlov­ky nemě­řím na cen­ti­me­t­ry, ale na pocit rados­ti a pohy­bu v pří­ro­dě.

Kam nej­ra­dě­ji vyrá­ží­te na ryby? 

Mně je to úpl­ně jed­no, když to bude malá říč­ka nebo ryb­ník a budu tam jen pro­to, abych namo­či­la pru­ty, i za to budu ráda. Hladiny ryb­ní­ků, jezer, řek, to je vel­ká ener­gie, kte­rou si ráda vozím do měs­ta. Nejsem spe­ci­a­lis­ta a nemám tolik času, naštěs­tí
je mno­ho sou­kro­mých ryb­ní­ků, o kte­ré se maji­te­lé báječ­ně sta­ra­jí. V někte­rých jsou vel­ké kusy. Ale já vel­ké kap­ry pouš­tím.

Jak se vám líbí v Ulici?
Nemám za sebou ješ­tě mno­ho natá­če­cích dní. Točila jsem s Rudolfem Hrušínským a Danou Syslovou. S obě­ma se znám vel­mi dob­ře, s Danou hra­je­me v diva­dle a Rudolf je můj spo­lu­žák z DAMU, cho­di­li jsme spo­lu dokon­ce do roč­ní­ku. S Lindou jsme spo­lu nikdy nehrá­ly, ale je to skvě­lá hereč­ka a zají­ma­vý člo­věk. Ale znám tady mno­ho lidí, ten herec­ký život je pro­měn­ný, a tak si mys­lím, že se mi tu bude líbit.

Překvapilo vás něco v Ulici?
Příjemně mě potě­ši­lo cho­vá­ní štá­bu. Všichni lidé, se kte­rý­mi jsem se potka­la, jsou sehra­ní a pro­fe­si­o­nál­ní. To mě těší, zatím se mi tu líbí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE – DVANÁCT TAJEMSTVÍ10. února 2023 RECENZE – DVANÁCT TAJEMSTVÍ Autor: Robert GoldPřeklad: Jana VlčkováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 296Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7633-854-8Anotace: Novinář Ben Harper se ve […] Posted in Recenze knih
  • Film Lab 2015 Varhan Orchestrovič Bauer - Workshop6. dubna 2018 Film Lab 2015 Varhan Orchestrovič Bauer - Workshop Posted in Videa
  • Poslední výkřik (2012)25. března 2013 Poslední výkřik (2012) Maskovaný vrah má spadeno na nebohou studentku Karin, která se ovšem nevzdá jen tak bez boje… V Petrovicích někdo brutálně zavraždí ředitelku místní školy. […] Posted in Horory
  • 3Bobule – Recenze – 40%27. června 2020 3Bobule – Recenze – 40% V souvislosti s tímto filmem se všude možně používá název „3Bobule“, leč na plakátu i ve filmu samotném je použit název „3OBULE“. To jen tak pro zajímavost.Na začátek ještě malá […] Posted in Filmové recenze
  • Barbie27. července 2023 Barbie Ze šeptandy se mi doneslo, že jde o bláznivou komedii a ona to nebyla jen střeštěná komedie, ale i nádherně sarkastický příběh o mužském a ženském pohledu na svět. Mnohdy až […] Posted in Krátké recenze
  • Hry s říkadly pro nejmenší-více než 100 různých her pro děti od 6 týdnů do 5 let29. července 2023 Hry s říkadly pro nejmenší-více než 100 různých her pro děti od 6 týdnů do 5 let Pracujete s dětmi v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Máte rádi knihy Zuzany Pospíšilové? Tak právě vám je určena novinka s názvem Hry s říkadly pro nejmenší, […] Posted in Recenze knih
  • Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz20. prosince 2023 Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz George Roy Hill se při režírování filmu "Podraz" (1973) rozhodl využít některé stylistické postupy 30. let. Například se rozhodl použít na začátku filmu staromódní dobové logo společnosti […] Posted in Zajímavosti
  • PAUL BETTANY6. června 2018 PAUL BETTANY PAUL BETTANY (Dryden Vos) je držitelem klasického hereckého vzdělání v rámci Drama Centre v Londýně. Američtí diváci se s ním poprvé setkali ve filmu Briana Helgelanda Příběh rytíře, ve […] Posted in Profily osob
  • Sňatek bez domova / Noce blanche18. prosince 2012 Sňatek bez domova / Noce blanche „Někteří lidé jsou vězni vlastního osudu.“ Mathilde Tessier je sedmnáctiletá studentka střední školy. Nezávislá, problematická dívka bez rodičů s cynickým pohledem na život i na svět. […] Posted in Filmové recenze
  • #DP105: Giant-Size X-Men: Storm2. listopadu 2020 #DP105: Giant-Size X-Men: Storm Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Jonathan Hickman Kresba: Russell Dauterman Série "Giant-Size X-Men" se nám pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Následující one-shot, […] Posted in Recenze komiksů

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10935 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72340 KB. | 18.05.2024 - 07:59:27