Kritiky.cz > Recenze knih > Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

20953385 10209325170838375 2079206957703429195 n
20953385 10209325170838375 2079206957703429195 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo se chce před­vést jako pro­fík a mis­tr přes Fidget Spinner, a uká­zat tak vel­ko­le­pé tri­ky a kous­ky, neměl by si nechat unik­nout pub­li­ka­ci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner tri­ky“ včet­ně bonu­su 30 super hra­cích karet, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Tenká učeb­ni­ce – cvi­čeb­ni­ce, kte­rá vás pro­ve­de krok za kro­kem jed­not­li­vý­mi tri­ky a vyško­lí z vás pří­mo exper­ta na Spinner, jež bude jed­not­li­vé kous­ky sypat z ruká­vu jak na běží­cím pásu.

Kniha obsa­hu­je dohro­ma­dy 30 tri­ků. Ty jsou vel­mi pře­hled­ně seřa­ze­ny do třech vari­ant obtíž­nos­ti. Každá z těch­to úrov­ně obtíž­nos­ti obsa­hu­je 10 vybra­ných tri­ků výstiž­ně pojme­no­va­ných pod­le toho, v čem spo­čí­vá hlav­ní prin­cip jeho pro­ve­de­ní. Uznejte sami, může­me se napří­klad setkat s názvy hor­ký bram­bor, na nose, fot­bá­lek, otočka aj.

Každý tako­vý trik je hez­ky krok za kro­kem názor­ně vyob­ra­zen na jed­not­li­vých foto­gra­fi­ích spo­lu s krát­kým popis­kem, tak­že jeho uve­de­ní od teo­rie k pra­xi by neměl být žád­ný pro­blém.

Mnozí uví­ta­jí upro­střed vlo­že­nou vel­mi zají­ma­vou hru. Tu si může­te zahrát spo­lu se svý­mi vrs­tev­ní­ky a porov­nat tak svůj um a doved­nost ve Spinneru, to, jak jed­not­li­vé tri­ky mezi sebou navzá­jem ovlá­dá­te.

Bonusová hra se sklá­dá z tři­ce­ti karet, na kte­rých je uve­den název tri­ku, obtíž­nost a mož­nost zís­ká­ní urči­té­ho počtu bodů za jeho zvlád­nu­tí. Samozřejmě, že stej­ně jako i u jiných her, tak i tady to není výjim­kou, a vyhrá­vá ten, kdo zís­ká nej­vyš­ší počet bodů - nej­vyš­ší skó­re.

Na posled­ní dvou­stra­ně kni­ha sezna­mu­je s nej­lep­ší­mi Spinnery uve­de­ný­mi na trh a názvy, pod kte­rý­mi je zde může­me najít. Dle vlast­ní zku­še­nos­ti bych ten­to samot­ný seznam moc neu­ka­zo­va­la dětem, neboť je to nejen vel­ká pas­tva pro oči, ale hlav­ně obrov­ské láka­dlo zís­kat je všech­ny pro sebe, a mít je doma.

Kniha jako cvi­čeb­ni­ce spl­ňu­je svůj účel. Díky ní i úpl­ný začá­teč­ník zvlád­ne pomo­cí jed­no­du­chých návo­dů všech­ny tri­ky. Návody jsou krás­ně pře­hled­né, a hlav­ně sro­zu­mi­tel­né i pro dítě škol­ní­ho věku, snad­no pocho­pi­tel­né. Děti díky této kni­ze se mohou učit a pro­cvi­čo­vat sami, bez pomo­ci rodi­čů. Kniha u našich holek a jejich přá­tel skli­di­la vel­ký úspěch.

Fidget Spinner

Nejlepší spin­ner tri­ky

Přeloženo z ori­gi­ná­lu Spinner Power - The Best Spinner Tricks vyda­né­ho nakla­da­tesl­tví Goody Consultoria S.A., Lisboa, Portugal, 2017

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

Překlad: Radksa Svobodová

První vydá­ní, Praha 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce14. února 2022 Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce Pokud rádi malujete a chcete se naučit či zdokonalit v kreslení, pak si určitě nenechte ujít krásnou knihu "Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce od Terezy Cimbůrkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08317 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71947 KB. | 22.07.2024 - 13:10:30