Kritiky.cz > Recenze knih > James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

Vrazdy
Vrazdy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Patterson se s dilo­gií Zpovědi pode­zře­lé a Vraždy na střed­ní ško­le pus­til do nové­ho podžán­ru, detek­ti­vek pro nác­ti­le­té a mla­dé dospě­lé. Všestranný autor vyzkou­šel zase něco jiné­ho než tvor­bu pro děti a thrille­ry pro dospě­lé a při­šel s odleh­ču­jí­cí detek­tiv­kou o čtyřech sou­ro­zen­cích z New Yorku. Dvojčata Tandy a Harry, dese­ti­le­tý Hugo a jejich vel­ký bra­tr Matthew ovšem nejsou žád­né oby­čej­né děti. Pochází z boha­té rodi­ny Angelových a dosta­lo se jim špič­ko­vé­ho vzdě­lá­ní nejen od poně­kud zvlášt­ních rodi­čů, ale samo­zřej­mě i ve ško­le. Jejich rodi­če, geni­ál­ní Maud a Malcolm, je při­pra­vi­li na život své­ráz­ným, leč seri­óz­ně pro­vá­dě­ným pří­stu­pem: vyvi­nu­li pro ně spe­ci­ál­ní práš­ky, kte­ré posi­lu­jí jejich při­ro­ze­né schop­nos­ti, nuti­li je dosa­ho­vat vždy jen nej­vyš­ších cílů a nepo­ru­šo­vat pra­vi­dla. A kdo může říct, že má doma rodi­če, jež si poří­di­li růžo­vé křes­lo, kte­ré chroch­tá?

V minu­lém díle byli však pan a paní Angelovi zavraž­dě­ni, tak­též Matthewova pří­tel­ky­ně Tamara. V díle prv­ním z vraž­dy byli pode­zře­lí všich­ni sou­ro­zen­ci, naštěs­tí byl však vypá­t­rán pra­vý viník. Štěstí se však nedr­ží nej­star­ší­ho Mattyho, kte­rý je opět zata­žen do pro­ce­su, nyní pode­zře­lý z vraž­dy těhot­né Tamary.

Aby toho neby­lo málo, někdo do domu, v němž zby­lí Angelovi žijí, vpouš­tí jedo­va­té hady a pavou­ky a v oko­lí jejich střed­ní ško­ly kdo­si zabí­jí stu­dent­ky z vyš­ších spo­le­čen­ských tříd. Bude obě­tí i Tandy, kte­rá zapa­dá do pro­fi­lu poten­ci­ál­ní obě­ti?

Oproti před­cho­zí­mu dílu se Patterson vra­cí z leh­ké­ho fan­tas­tič­na do uvě­ři­tel­něj­ší rea­li­ty. Tandy po vlast­ním roz­hod­nu­tí pře­sta­ne kon­zu­mo­vat léky na míru, ztrá­cí se tedy její nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, jako bys­trost, per­fekt­ní ovlá­dá­ní emo­cí a také se jí jako nor­mál­ní­mu člo­vě­ku vra­ce­jí vzpo­mín­ky, jež byly před­tím z vel­ké míry sma­zá­ny kvů­li důklad­né péči úzkost­li­vé mat­ky a otce. Zpovědi pode­zře­lé díky tomu­to nevšed­ní­mu fak­to­ru sice byly zají­ma­věj­ší než oby­čej­né detek­tiv­ky, na dru­hou stra­nu půso­bi­la kni­ha mís­ty dost podiv­ně. Těžko tedy říct, zda si pro­ti tomu dru­hý díl při­lep­šil nebo pohor­šil.

Tak jako tak se ale jed­ná o pří­běh pou­ta­vý a krát­ké kapi­to­ly dodá­va­jí člo­vě­ku pocit, že v pří­bě­hu rych­le postu­pu­je. Každopádně dopo­ru­ču­ji, kni­ha má víc dějo­vých rovin, ale nejed­ná se o žád­nou nároč­nou čet­bu, a to je kom­bi­na­ce vskut­ku dob­rá.


 • Autor:James Patterson
 • Žánr:detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:08.08.2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Leonard Nimoy1. března 2015 Leonard Nimoy Leonard Simon Nimoy (26. března 1931 Boston, Massachusetts – 27. února 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl americký herec, filmový režisér, básník a fotograf, syn židovských přistěhovalců. […] Posted in Profily osob
 • Home Sweet Home (2013)24. ledna 2014 Home Sweet Home (2013) Další psychopat dostal chuť si trošku zalaškovat s nebohým manželským párem… Mladý manželský pár se vrací domů. Chtějí si užít romantický večer, syna dali k […] Posted in Horory
 • Paul McCartney - Egypt Station (2018)7. října 2018 Paul McCartney - Egypt Station (2018) Paul McCartney je taková živoucí encyklopedie populární hudby, jen těžko byste totiž hledali osobu, na níž by tato charakteristika seděla trefněji. Čas běží jako voda a populární "Macca" […] Posted in Hudební recenze
 • Anthony Hopkins17. ledna 2013 Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins, CBE (celým jménem Philip Anthony Hopkins, * 31. prosince 1937 v Port Talbot, jižní Wales, jako jediné dítě Muriel Yeats a Richarda Arthura Hopkinse) je britský a […] Posted in Profily osob
 • n200710110829 Mind112. října 2007 Lovci myšlenek (Mindhunters) Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agentech FBI na opuštěném ostrově, kde mají v rámci výcvikového programu dopadnout fiktivního zločince. Brzy ale někdo začne vraždit doopravdy - […] Posted in Filmové recenze
 • TV Prima - program na červen5. května 2020 TV Prima - program na červen   datum čas film tvůrci a herci pátek 5. červen 2020 21:55 Nelítostný Parker Statham J., Lopezová J., Nolte N., HACKFORD T. sobota 6. červen 2020 15:05 Princ […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy!22. května 2019 Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy! Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […] Posted in Retro filmové recenze
 • Díl: 1 - Agátka16. října 2016 Díl: 1 - Agátka Posted in Komiks
 • FIFA 16 - Demo odhaleno12. srpna 2015 FIFA 16 - Demo odhaleno EA sports každoročně vydává hratelné demo nadcházejícího dílu série FIFA. Stejně tomu tak bude i letos. Demo hry by mělo vyjít ve dnech 9. - 10. září 2015. Jako první bude demo stažitelné […] Posted in Novinky ze světa her
 • Slavia vs Lavický27. září 2019 Slavia vs Lavický Po dlouhé době jsem zavítal na fotbalový stánek pražské Viktorie. Má poslední zkušenost byla poněkud hořkého zrna (rok 2014 a pořážka Slavie od domácí Viktorky), leč tentokrát jsem […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20696 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72041 KB. | 13.04.2024 - 14:48:42