Kritiky.cz > Profily osob > WILL SMITH

WILL SMITH

ws
ws
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


WILL SMITH (agent J) je vše­stran­ným uměl­cem, kte­rý má na svém kon­tě fil­mo­vé hity, vlast­ní tele­viz­ní seri­á­ly a hudeb­ní nahráv­ky, kte­ré zís­ka­ly opa­ko­va­ně pla­ti­no­vé des­ky. Poprvé byl na Oscara nomi­no­ván za ztvár­ně­ní boxer­ské legen­dy Muhammada Aliho ve fil­mu Michaela Manna Ali. Za tuto roli byl také nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. V posled­ní době si vyslou­žil dru­hou nomi­na­ci na Oscara za kri­ti­ky vel­mi ceně­né dra­ma Štěstí na dosah, za něž byl i počtvr­té nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a také byl nomi­no­ván na cenu SAG.

V sou­čas­né době natá­čí a pro­du­ku­je sní­mek After Earth, ve kte­rém se obje­vu­je také Jaden Smith a jehož režie se ujal M. Night Shyamalan.

Naposledy jsme ho moh­li vidět ve sním­ku Hancock, za kte­rý zís­kal cenu Kids“ Choice Award. Předtím byl k vidě­ní ve fil­mu Já, legen­da, kte­rý reží­ro­val Francis Lawrence. V sou­čas­né době se chys­tá zno­vu spo­lu­pra­co­vat s reži­sé­rem a pro­du­cen­ty sním­ku Štěstí na dosah, aby spo­leč­ně nato­či­li film Seven Pounds, cito­vé dra­ma o muži, kte­rý změ­ní živo­ty sed­mi cizin­ců.

V roce 2005 Smith hrál ve fil­mu Hitch: lék pro moder­ní­ho muže, kte­rý tak­též pro­du­ko­val. O rok dří­ve se jako herec i výkon­ný pro­du­cent podí­lel na fil­mu Já, robot, adap­ta­ci kni­hy Isaaca Asimova v režii Alexe Proyase. Téhož roku také namlu­vil Oscara, hlav­ní­ho hrdi­nu ani­mo­va­né­ho fil­mu Příběh žra­lo­ka, pro kte­rý své hla­sy pro­půj­či­li také Rennee Zellweger, Angelina JolieRobert De Niro.

Svou hudeb­ní kari­é­ru Smith zapo­čal už na střed­ní ško­le. Se svým pří­te­lem Jeffem Townesem zalo­žil duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Jejich spo­lu­prá­ce je záhy vynes­la na špič­ky rapo­vých hit­pa­rád. Společně nahrá­li něko­lik pla­ti­no­vých desek a vyhrá­li řadu cen, mimo jiné i dvě ceny Grammy a tři American Music Awards. Smithova hudeb­ní kari­é­ra ved­la také k hlav­ní roli ve veli­ce úspěš­ném tele­viz­ním seri­á­lu Fresh Prince, kte­rý se vysí­lal šest let a vyslou­žil mu dvě nomi­na­ce na Zlatý glo­bus. Své prv­ní sólo­vé album vydal v roce 1998 a zís­kal za něj Grammy a čty­ři American Music Awards. Jeho dal­ší CD Willenium zís­ka­lo dva­krát pla­ti­no­vou des­ku.

Jako pro­du­cent spo­lu­pra­cu­je s Jamesem Lassiterem a Kenem Stovitzem pod hla­vič­kou spo­leč­nos­ti Overbrook Entertainment, kte­rá pro­du­ko­va­la fil­my jako Ali, Já, robot, Uchovat si tvář, Hitch: lék pro moder­ní­ho muže, ATL nebo Štěstí na dosah.

Zdroj: Tisková zprá­va


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29676 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72213 KB. | 21.05.2024 - 13:15:26