Kritiky.cz > Profily osob > Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo

UKonce
UKonce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jean-Paul Belmondo, naro­ze­ný 9. dub­na 1933 v Neuilly-sur-Seine a zemře­lý 6. září 2021 v Paříži, byl fran­couz­ský herec. Byl také fil­mo­vým pro­du­cen­tem a diva­del­ním reži­sé­rem.

V prv­ních letech své kari­é­ry stří­dal popu­lár­ní a arto­vé fil­my, než se jed­no­znač­ně při­klo­nil k prv­ní kate­go­rii. Jeho paříž­ský glanc a neda­bo­va­né kous­ky z něj rych­le udě­la­ly jed­nu z nej­vět­ších hvězd fran­couz­ské kine­ma­to­gra­fie. Jean-Paul Belmondo, nespor­ný kasov­ní šam­pi­ón, kte­rý se vyrov­nal Louisi de Funèsovi a Alainu Delonovi ve stej­né době, při­lá­kal během své pade­sá­ti­le­té kari­é­ry téměř 160 mili­o­nů divá­ků; v letech 1969-1982 hrál čty­ři­krát v nej­po­pu­lár­něj­ších fil­mech roku ve Francii: Velký šéf (1969), Strach nad měs­tem (1975), Zvíře (1977) a Eso es (1982), čímž vyrov­nal Fernandelův rekord a pře­ko­nal ho pou­ze Louis de Funès.

Pracoval pod vede­ním význam­ných fran­couz­ských reži­sé­rů, jako jsou Alain Resnais, Louis Malle, Philippe de Broca, Henri Verneuil, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, Jean-Paul Rappeneau, Georges Lautner, Gérard Oury a Alexandre Arcady, a také s řadou zahra­nič­ních reži­sé­rů, jako jsou Vittorio De Sica, Mauro Bolognini a Peter Brook. Řada jeho fil­mů se sta­la kla­si­kou fran­couz­ské kine­ma­to­gra­fie, napří­klad U kon­ce s dechem (1960), Kněz Léon Morin (1961), Opice v zimě (1962), Muž z Ria (1964), 100 000 dola­rů na slun­ci (1964), Borsalino (1970), Kořist (1971), Muž z Acapulca (1973), Profesionál (1981) nebo Bezva fin­ta (1985).

Od polo­vi­ny 80. let jeho fil­my při­ta­ho­va­ly méně divá­ků, zatím­co kri­ti­ka ho nešet­ři­la. Méně se obje­vo­val ve fil­mu a hrál hlav­ně v diva­dle. V roce 1989 však zís­kal Césara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon za roli ve fil­mu Cesta zhýč­ka­né­ho dítě­te, což odmí­tl. Od počát­ku roku 2000 se kvů­li zdra­vot­ním pro­blé­mům stá­hl z fil­mo­vé­ho plát­na i z diva­del­ních prken, s výjim­kou fil­mu uve­de­né­ho v roce 2008 (Muž a jeho pes). Za celou svou kari­é­ru obdr­žel v roce 2011 na fes­ti­va­lu v Cannes čest­nou pal­mu a při pře­dá­vá­ní Césarů v roce 2017 mu byla za jeho pří­tom­nos­ti vzdá­na pocta a pub­li­kum mu dlou­ze tles­ka­lo vesto­je.

Český dabing

Jean-Paula Belmonda nej­čas­tě­ji dabo­val herec Jiří Krampol, ale nej­slav­něj­ší­mi hla­sy, pro tuto fran­couz­skou hvězdu, se sta­ly her­ci  Jan Tříska a Miroslav Moravec, kte­ří Jean-Paula Belmonda nada­bo­va­li v nej­slav­něj­ších fil­mech.

Nejoblíbenější scény Jean-Paula Belmonda


  • Photo © Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
  • Zdroj: Francouzská wiki­pe­die

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94539 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72047 KB. | 21.02.2024 - 10:01:41