Kritiky.cz > Recenze knih > Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž

Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Milujete romá­ny čes­kých auto­rek? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jenž vyda­la Euromedia Group, a.s. a jme­nu­je se Chalupa. Čeká na vás opět neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský záži­tek. 

Helena začí­ná rodit a otec dítě­te je nedo­stup­ný. Utíká od své mat­ky na valaš­skou samo­tu ke své babič­ce a tam vycho­vá­vá své dítě. Biologický otec najed­nou není. Co se sta­lo? Proč?

Na dru­hé stra­ně je Tereza, kte­rá je ve své prá­ci nespo­ko­je­ná, pro­chá­zí kri­zí střed­ní­ho věku, s dce­rou si nero­zu­mí a najed­nou zmi­zí pení­ze ze spo­leč­né­ho účtu. Kam? Co se sta­lo? Obě ženy spo­ju­je jeden muž. Jak to spo­lu všech­no sou­vi­sí? Dokáže Helena i Tereza najít sílu a ces­tu jít dál? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Román jsem pře­čet­la jed­ním dechem a jeho čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Velmi zají­ma­vá záplet­ka, dvě ženy, jeden muž, kte­rý zemřel a jak to spo­lu vlast­ně vše sou­vi­sí. Kdybych moh­la, pře­čet­la bych kni­hu oprav­du na jeden zátah, pro­to­že mě zají­ma­lo, jak to vlast­ně vše bylo. Kniha byla vel­mi napí­na­vá Četla se mně vel­mi dob­ře. Doporučím ji všem čte­ná­řům a čte­nář­kám, kte­ří mají rádi čes­ké auto­ry, všem, co mají rádi napí­na­vé kni­hy o běž­ných život­ních osu­dech, kte­ré nás někdy mohou potkat, aniž si to uvě­do­mu­je­me. Zdánlivě jed­no­du­chá záplet­ka se může týkat kte­ré­ko­li z nás. Kniha má 280 stran, je roz­dě­le­na na 19 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem.

Ukázka z kni­hy:

Vidina veče­ra strá­ve­né­ho v jeho spo­leč­nos­ti mě nijak nenadchla, ale pro jis­to­tu jsem kro­mě malé­ho náku­pu pro sebe kou­pi­la i láhev dra­hé vod­ky a kra­bič­ku ciga­ret. Při pohle­du na polo­prázd­ný nákup­ní košík mě napadlo, že bych si měla zvyk­nout. Časem bude sta­čit jed­no mlé­ko v tetra­pa­ku na týden, půl­ka chle­ba, deset deka šun­ky, pár jablek a láhev vína.

Napsala jsem Danovi, že večer budu doma a ať při­jde.

Vodku jsem dala vychla­dit a vysá­la v obý­vá­ku, aby se mu na ponož­ky nele­pi­ly kaka­o­vé kulič­ky od Bářiny sní­da­ně, kdy­by se chtěl zdr­žet. Osprchovala jsem se. oblék­la si rifle a trič­ko.

Přišel v osm. V náru­čí nesl vel­kou kra­bi­ci a sršel neob­vykle dobrou nála­dou. Třeba s ním nebu­de tako­vá otra­va, pomys­le­la jsem si a pozva­la ho dál.

Krabici s Karlovými věc­mi jsem odnes­la do lož­ni­ce. Otázka, jest­li se v ní neskrý­vá něja­ké osob­ní bahno, roz­če­ři­la hla­di­nu křeh­ké­ho kli­du. Raději jsem ji pro­to zastr­či­la pod postel.

Spala jsem neklid­ně a pře­ru­šo­va­ně. Sny a rea­li­ta se pro­hnět­ly v klubíč­ko cha­o­tic­kých před­stav. Nad tím vším bdě­ly Karlovy mír­né oči, pozo­ro­va­ly, jak zápa­sím sama se sebou. Těsně nad ránem se mi zdá­lo, že pro­hlí­žím foto­al­bum plné sta­rých zažlout­lých fotek. na jed­né z nich byla posta­va drob­né hně­do­o­ké díven­ky pod koša­tým stro­mem. Stála úpl­ně opuš­tě­ná. Nebe bylo čer­né jako před bouř­kou. Sevřelo se mi srd­ce.

Samota se sta­la hlav­ním moti­vem mého živo­ta.

Několik slov o autor­ce:

Pavlína Křivánková strá­vi­la na Valašsku, kde se ode­hrá­vá i děj její prvo­ti­ny, celý svůj život. Malebná kra­ji­na zdej­ších kop­ců a pří­má pova­ha lidí ji upou­ta­la nato­lik, že jí zůsta­ne věr­ná nej­spíš napo­řád. V pro­fes­ním živo­tě pro­šla ledasčím. Začínala jako elév­ka ve Slováckém diva­dle a mode­rá­tor­ka v něko­li­ka zlín­ských rádi­ích. Nakonec vystu­do­va­la jazy­ky na Ostravskou uni­ver­zi­tě a roz­hod­la se věno­vat drá­ze mana­žer­ky v nej­růz­něj­ších for­mách.

Svůj vol­ný čas nej­ra­dě­ji dělí mezi sport, ces­to­vá­ní a setká­vá­ní s přá­te­li. Píše hlav­ně po nocích, kdy je všu­de kolem klid a nic neru­ší tvůr­čí pro­ces.

Žije s pří­te­lem a tře­mi dět­mi.

Autorka: Pavlína Křivánková

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román, kla­si­ka

Vydáno: 2023, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 280

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým oba­lem

ISBN: 978-80-242-8903-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • Růžová zahrada-každý dům má své tajemství11. prosince 2023 Růžová zahrada-každý dům má své tajemství Hledáte krásný příběh pro vaše blízké pod vánoční stromeček? Nevíte si rady a potřebujete poradit s výběrem? Tracy Reesová je autorkou poutavého románu, který vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas13. listopadu 2023 Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas Máte rádi silné romány? Milujete Chorvatsko? Chcete se dozvědět, jaké tajemství Anna celý život v sobě ukrývala? Román s názvem Ani ne pět minut vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno21. října 2023 Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Láska v Positanu, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník7. května 2023 Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník Máte rádi silné, nezapomenutelné příběhy o lidských vztazích? Chcete zažít napětí, neskutečnou lásku? Tak právě vám je určen román s názvem Papírový palác, jehož autorkou je Miranda Cowley […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42341 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72313 KB. | 20.05.2024 - 20:46:01